In Partnership with AOL
Se også:
Denne kategorien på andre språk:
 • Alta museum - Museet ligger like ved det store helleristningsfeltet i Jiepmaluokta. Feltet står på Unescos verdensarvsliste, og sidene inneholder informasjon om de ca. 3000 figurene på feltet, om aktuelle utstillinger ved museet etc.
  [!]
 • Arkeoland - Sider fra Bergen museum med blant annet tilvekstfortegnelsene til de arkeologiske landsdelsmuseene.
  [!]
 • Arkeologi i nord - Arkeolog Frans-Arne Stylegar sine sider om nordisk arkeologi, med artikler, funnkataloger, tegninger etc.
  [!]
 • Avaldsnesprosjektet - Sider med informasjon om arkeologiske funn og forskning omkring maktsenteret på Avaldsnes på Karmøy.
  [!]
 • Bergen museum: Arkeologi - Informasjon om virksomheten ved museet, som har ansvar for arkeologiske utgravninger i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre, samt om aktuelle utstillinger.
  [!]
 • Dokumentasjonsprosjektets arkeologiside - Gjenstandsoversikter, fornminner og funnsteder.
  [!]
 • Egge museum - Museet i Steinkjer ligger i det arkeologisk interessante Eggeområdet, og sidene presenterer blant annet funn og fornminner i området.
  [!]
 • Fornminner i Rogaland - Oversikt og beskrivelser av tilrettelagte fornminner i fylket.
  [!]
 • Gamle naboar - Sider om vestnorsk arkeologi, spesielt for lærere og elever i grunnskolen.
  [!]
 • Hedmarksmuseet og Domkirkeodden - Hamar - Norges eneste innlandsby i middelalderen lå ved Mjøsa. På museets sider finnes informasjon om middelalderens Hamar, om Åkerfunnet og andre arkeologiske skatter fra Hedmarksbygdene m. m.
  [!]
 • Kaupangprosjektet - Privat initiativ i søndre Vestfold, med sider om blant annet arkeologiske besøksmål i regionen.
  [!]
 • Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo - Museets sider inneholder blant annet informasjon om årets arkeologiske utgravninger, om aktuelle utstillinger og om kulturminnevern. KHM har ansvar for arkeologiske utgravninger på Sør- og Østlandet.
  [!]
 • Lofotr - vikingmuseet på Borg - Museet er lokalisert til Borg i Lofoten, der arkeologiske utgravninger i perioden 1986-1989 avdekket omfattende bosetningsspor. Sidene inneholder informasjon om utgravningene, om pågående prosjekter, utstillinger etc.
  [!]
 • Midgard historiske senter - Senteret holder til i Borre i Vestfold, og er plassert i utkanten av noen av de største gravhaugene fra yngre jernalder på Østlandet. På sidene finner du informasjon om gravfeltet, lenker til andre arkeologiske severdigheter i Vestfold, artikler etc.
  [!]
 • Norsk arkeologisk selskap - Selskapet gir blant annet ut tidsskriftet Viking (siden 1937). Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi.
  [!]
 • Norsk institutt for kulturminneforskning - Instittet har blant annet ansvar for arkeologiske utgravninger i middelalderbyene Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim m. fl. Sidene inneholder informasjon om virksomheten, søkbar database med NIKUS egne rapporter og skrifter og muligheter for nedlastning etc.
  [!]
 • Det norske arkeologmøtet - NAM er en interesseorganisasjon og en fagkonferanse for arkeologer i Norge.
  [!]
 • Primitive tider - Nett-utgaven av tidsskriftet Primitive tider.
  [!]
 • Riksantikvaren - Sider med informasjon om det overordnede arbeidet med arkeologi og kulturminnevern i direktoratet for kulturminnevern.
  [!]
 • Stavkirken - middelalderens trekirker i Norge - Jørgen Holten Jensenius' sider om stavkirker. Artikler om kirkearkeologi, bibliografi og oversikt over påviste stolpekirker og stående stavkirker.
  [!]
 • Telemark fylkeskommune - det regionale kulturminnevernet - Om arkeologiske funn, registrerte fornminner og kulturminneforvaltning i Telemark.
  [!]
 • Terra Buskerud - innholdsrike sider om arkeologi og historie i Buskerud fylke.
  [!]
 • Universitetsbiblioteket i Trondheim: Arkeologi og kulturhistorie - Ressurser og anbefalinger fra ansvarlig for fagområdet..
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
[Mozilla Digging]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: november 19, 2015 at 15:54:13 UTC - rediger