In Partnership with AOL
Se også:
Denne kategorien på andre språk:
 • Apollon - Nettutgaven av forskningsmagasinet fra Universitetet i Oslo. Tema, artikler, leder, boknytt, aktuelt og portrett.
  [!]
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) - Heleid statlig aksjeselskap under Arbeids- og administrasjonsdepartementet som har en tverrfaglig tilnærming til arbeidslivets og samfunnets utfordringer. Informasjon om instituttet, forskning, prosjekter, publikasjoner og tjenester.
  [!]
 • Bjerknes Centre for Climate Research - Informasjon om senteret og dets aktiviteter, samt daglige klimanyheter og fakta om klima for vanlige folk.
  [!]
 • Digitalarkivet - Inneholder folketellingene fra 1801, 1865, 1900 og andre kilder. Samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen.
  [!]
 • Dokumentasjonsprosjektet - Digitalisering av humanistisk arkivmateriale. Ordbøker, bibliografier, stedsnavnsdatabaser og annet.
  [!]
 • Forskning.no - Et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge voksne.
  [!]
 • Forskningsdagene - En landsomfattende årlig festival, som holdes i slutten av september, der man får møte forskerne og forskningen på en ny måte. Arrangementsoversikt og informasjon om festivalen.
  [!]
 • Forskningstorget i Oslo - Det største enkeltarrangementet under Forskningsdagene. Arrangementet er gratis og blir holdt på Universitetsplassen i Oslo sentrum.
  [!]
 • Gemini - Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Fulltekstartikler, søk i arkiv og lenkesamling.
  [!]
 • Havforskningsinstituttet - Driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Nyheter, informasjon om aktiviteter og produkter, samt populærvitenskapelig faktastoff.
  [!]
 • Illustrert vitenskap - Nordisk tidsskrift innen vitenskap, natur og teknikk. Utdrag fra siste nummer, nettbutikk, bestilling av abonnement og salg av tidligere nummer.
  [!]
 • Institutt for gruppeanalyse - Informasjon om gruppeanalyse, utdanning og kurs, styret og diplomerte analytikere.
  [!]
 • Kartlegging av piggsvin i Trondheim - Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim - et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen.
  [!]
 • Martin Ystenes: Sprøytvarsleren - Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media. Nye artikler legges til fortløpende.
  [!]
 • Nansenfondet - Fond til fremme av vitenskapelig forskning. Historie, statutter, informasjon om styre og virksomhet, samt søknadskjema.
  [!]
 • De nasjonale forskningsetiske komiteer - Komiteer for medisin, naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. Med medlemmer, mandat, publikasjoner, uttalelser, arrangementer og lenker.
  [!]
 • Norges forskningsråd - Nettstedet til forskningsrådet. Nyheter, utlysninger, fagaktiviteter og informasjon om forskningsrådet.
  [!]
 • Norsk biokjemisk selskap (NBS) - elskapet representerer norsk biokjemi utad og ivaretar forbindelsen med internasjonale organisasjoner. Informasjon om medlemsskap og underavdelingene i Bergen, Oslo, Tromsø, Trøndelag og Ås.
  [!]
 • Norsk demografisk forening - Informasjon om demografi og demografiske universitetsstudier, konferanser, arrangementer og prosjekter.
  [!]
 • Norsk institutt for by- og regionforskning - NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta.
  [!]
 • Norsk institutt for luftforskning (NILU) - Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal aktivitet.
  [!]
 • Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste - NSDs dataarkiver inneholder data som beskriver samfunnet på ulike nivåer. Datatilbudet er delt i tre hovedgrupper: regionale data, individdata og data om det politiske systemet.
  [!]
 • Norsk utenrikspolitisk institutt - Uavhengig kompetansesenter for forskning og informasjon innenfor internasjonale politiske og økonomiske spørsmål.
  [!]
 • Radonkompetanse AS - Tilbyr rådgivning, informasjon, kartlegging, tiltak og kontroll for problemer relatert til radon i inneluft.
  [!]
 • Registreringssentral for historiske data (RHD) - En nasjonal institusjon som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format. RHD dataregistrerer de originale folketellingene og kirkebøkene som finnes i arkivverket.
  [!]
 • Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS - Markedsbasert forskningsorganisasjon med faglig tilknytning til Norges handelshøyskole (NHH). Informasjon om ansatte, forskningsentre og -tema, publikasjoner og konferanser.
  [!]
 • Sosionikk - Informasjon om den forholdsvis nye (fra 1970) psykologisk teorien og om personlighetstyper og forhold.
  [!]
 • Statens kartverk - Kart og geografiske data for Norge. Nettbutikk for kjøp av kartinformasjon. Noe gratis produkter.
  [!]
 • Statens strålevern - Landets fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet.
  [!]
 • Statistisk sentralbyrå (SSB) - Statistikk sortert etter emne og alfabetisk. Informasjon om kommuner, forskning, publikasjoner og selve SSB. Oppdateres daglig.
  [!]
 • Universitetet i Oslo: Asianettverket - Nettverk for Asia-studier er et nasjonalt nettverk til fremme av studier og forskning om Asia i Norge.
  [!]
 • Vestlandsforsking - Eit regionalt oppdragsbasert forskingsinstitutt med kontor i Sogndal. Instituttet er inndelt i miljøgruppa, it-gruppa og Samfunnsforskingsgruppa.
  [!]
 • Å betale: Penger som kommunikasjon - Hovedoppgave i medievitenskap, skrevet av Bent Sigmund Olsen.
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: mai 20, 2016 at 12:05:04 UTC - rediger