Lokale menigheter i Syvendedags adventistsamfunnet i Norge.

Se også: 1

Adventkirken Grenland
Program, nyhetsbrev og bibelstudiegruppe. Porsgrunn og Skien Adventkirke er slått sammen til Grenland Adventkirke.
Adventkirken i Arendal
Historikk, artikler, nyheter, og beskrivelse av adventistenes 27 trospunkter.
Adventkirken i Bergen
Podcast, nyheter, bildegalleri og diskusjonsforum.
Adventkirken i Betel
Norges eldste adventistmenighet. Lokalisert i Oslo.
Adventkirken i Eidså
Menighetens aktiviteter og adventistenes trospunkter.
Adventkirken i Halden
Informasjon, kontakt, program, misjon, sabbatskole, gudstjeneste
Adventkirken i Haugesund
Menighetens aktiviteter, ungdomslag, bilder og lenker.
Adventkirken i Kristiansand
Kirkens program og aktiviteter, historie, bilder og lenker.
Adventkirken i Lofoten
Nyheter, program, undervisning, arbeid for barn, kunngjøring, podcast
Adventkirken i Moss
Kontaktinfo, program
Adventkirken i Sandefjord
Troslære, aktiviteter og taleliste.
Adventkirken i Sandnes
Menighetens historie, tro og lære, pastors hjørne og nyheter.
Adventkirken i Sarpsborg
Taleliste, trospunkter og menighetens historie.
Adventkirken i Stavanger
Menighetens aktiviteter og forbønnstjeneste.
Adventkirken i Tromsø
Lyd og filmopptak av taler. Bibeltime, gudstjeneste, speider, barnekor, troslære, kontakt pastor.
Adventkirken i Trondheim
Aktiviteter, ungdomslag, speideren og andakter.
Adventkirken i Ulsrud
Aktiviteter og speiderlag. Lokalisert i Oslo.
Adventkirken i Ålesund
Presentasjon, aktiviteter, podcast av taler, menighetsblad, kunngjøring og kontaktinfo
Adventkirken på Gjøvik
Kontaktinfo, bibelstudium, gudstjeneste, troslære
Mjøndalen Syvendedags Adventistmenighet
Et menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.
Mysen Syvendedags Adventistmenighet
Program for sabbaten, arbeid for barn, speider, historikk, Mattesonskolen, Granheimstiftelsen
Strømmen Syvendedags Adventistkirke
Nyheter, kontakt, bibelstudium, gudstjeneste
Tyrifjord Adventistmenighet
Syvendedags adventistsamfunnets menighet på Tyrifjord videregående skole på Røyse utenfor Hønefoss

Denne kategorien på andre språk: 5

[Bible_Mozilla]
Siste oppdatering:
mai 18, 2016 at 9:35:04 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel