World Norsk Samfunn Religion og livssyn Kristendom Felleskirkelige organisasjoner
7
Bibelselskapet
Oversetter, produserer, distribuerer og markedsfører Bibelen.
Bønnetjenesten for Norge
Stiftelse med et bønnenettverk på omtrent 3000 forbedere.
IKO
Institutt for kristen oppseding innen Den norske kirke. Holder kurs og utvikler materiell.
Kirkens nødhjelp
Publikasjoner, kampanjer og fasteaksjonen.
NKSS
Norges kristelige student- og skoleungdomslag.
Norges KFUK-KFUM
Aktiviteter for barn og ungdom, inkludert idrett, Ten Sing, folkehøyskoler og kurs.
Sjømannskirken
Beredskapstjenesten, og nyheter fra Den norske sjømannsmisjon i utlandet, samt oversikt over sjømannskirkene.
[Mozilla with Cross]
Siste oppdatering:
mars 18, 2013 at 6:45:07 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel