World Norsk Samfunn Jus Rettshjelpere
7
I likhet med en advokat yter en rettshjelper juridisk rådgivning, er utdannet jurist og innehar rettshjelpsbevilling. Rettshjelpere gjør alt juridisk arbeide som en advokat gjør, men dersom saken ender i retten, må rettshjelperen ha samtykke fra domstolen for å prosedere saken. Rettshjelpere kan også ta fri rettshjelp-saker som dekkes av staten.
Webjuristene.no
Tjeneste for folk som trenger juridisk bistand, men som ikke nødvendigvis trenger en advokat.
Juristfirmaet
Rettshjelp og juridisk rådgivning på internett. Autorisert av tilsynsrådet for advokat virksomhet. Lokalisert i Bergen.
Juristfirmaet Amenta
Rettshjelperfirma, sentralt beliggende i Oslo sentrum.
Nettjurist Beate S. Birkenfeldt
Firmaet tilbyr rettshjelp innen helse- og sosialrett, fortrinnsvis over internett. Målgruppe: Brukere av offentlige tjenester, pasienter og fysisk handikappede.
Rett og Rimelig
Tilbyr tjenester innen de aller fleste rettsområder.
RettsHjelpen.no
Juridisk rådgiver Lars Haugen, Lier.
Starbo rettshjelp og rådgivning
Jurist, økonom og statsautorisert revisor Anders Berg Olsen yter bistand til privatpersoner og bedrifter for å løse økonomiske og juridiske utfordringer. Lokalisert i Trondheim.
[Trenchcoat Mozilla]
Siste oppdatering:
februar 7, 2012 at 4:35:06 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel