In Partnership with AOL
Denne kategorien på andre språk:
 • Domstolene i Norge - Med statistikk, nyheter, avgjørelser, og lenker til domstoler.
  [!]
 • Domstolen.no - Privat voldgiftsdomstol som legger til rett for en rask, rimelig og fullstendig webbasert avvikling av prosesser i småsaker
  [!]
 • Forliksrådet - Generell informasjon om alt vedr. forsliksrådene.
  [!]
 • Frostating lagmannsrett - Frostating lagmannsrett er en av seks ankedomstoler i Norge med 17 dommere og 11 saksbehandlere. Nettstedet har pressestoff, historiske artikler og informasjon for skoleungdom.
  [!]
 • Høyesterett - Generell informasjon, nyheter og liste over hvilke saker som er til behandling.
  [!]
 • Jordskifteretten - Offisiell informasjon om jordskifte. Portalen til egne sider for 34 jordskifteretter og 5 jordskiftoverretter.
  [!]
 • Meddommer - Side med informasjon om det å være meddommer.
  [!]
 • Sandefjord tingrett - Detaljert informasjon om domstolen, domstolens oppgaver og soreskriverembetet. Nyheter, juridiske blanketter og stillingsutlysninger. Rettsquiz, særlig rettet mot skoleelever.
  [!]
 • Trygderetten - Trygderetten er et uavhengig ankeorgan for trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens vedtak etter folketrygdloven, og for andre offentlige pensjons- og trygdeordninger.
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
[Mozilla Scale]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: juni 11, 2015 at 11:12:56 UTC - rediger