In Partnership with AOL
Denne kategorien på andre språk:
 • Advokatenhjelperdeg.no - Advokatforeningens egen forbrukerside med oversikt over medlemmer, tips, veiledning og søkefunksjoner.
  [!]
 • Lovdata - Oversikt over juridiske portaler, advokater og rettshjelpere med egne nettsteder
  [!]
 • Adnor - Tilbyr bistand på de fleste rettsområder som omfatter bedrifter og private. Lokalisert i Trondheim.
  [!]
 • Advocatia - Et landsdekkende advokatsamarbeid mellom 8 større selvstendige advokatfirmaer med formål å bygge opp og utvide de samarbeidende advokatfirmaers kompetanse.
  [!]
 • Advokat Christian Børve - Tilbyr advokattjenester i Bergen og Hordaland innen arbeidsrett, familierett og opprettelse av kontrakter, avtaler og testamente. Tar også saker innefor ordningen for fri rettshjelp eller fritt rettsråd
  [!]
 • Advokat Geir Hungnes - Advokat i Lillestrøm som utfører alle advokattjenester.
  [!]
 • Advokat i Oslo - Bransjeguide for personer som har behov for advokathjelp i Oslo og omegn
  [!]
 • Advokat Lena Ødegård - Allmenn praksis og fri rettshjelp!
  [!]
 • Advokat Linda Asbjørnsen - Alminnelig praksis. Spesiell kompetanse innen trygerett, barnerett og barnevernsrett.
  [!]
 • Advokat Victoria Holmen MNA - Advokatkontor i Oslo med bistand for privatpersoner i tvister og rettssaker.
  [!]
 • Advokat.no - Norges største advokatkjede består av seks advokatkontorer og kan bistå innen de fleste fagområder. Vi fører saker i hele Norge og i våre naboland, og bistår klienter fra hele Europa.
  [!]
 • Advokatdirekte - Advokatfirma i Oslo med spesialfelt arverett og særeie.
  [!]
 • Advokatene Andersen, Laastad, Stavenes, Aarseth og Grünert - Advokatfirma i Bergen med fokus på arverett, dødsboskifte, felleseieskifte, skilsmisse, gjeldsforhandling og konkurs.
  [!]
 • Advokatene Halvor Urrang Simonsen & Per Qvale - Advokatvirksomhet innenfor alle juridiske områder. Firmaet er etablert i 1980, og har avdelinger i Haugesund, Sand og Sauda.
  [!]
 • Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig - Advokatpraksis og eiendomsmegling i Oslo.
  [!]
 • Advokatfirma Caprino MNA - Advokatkontor i Asker som utfører advokatbistand innenfor arv og skifte, familierett, konkurs og bobehandling.
  [!]
 • Advokatfirma Frøynes - Advokatfirma Frøynes tilbyr rådgivning, utredninger, forhandlinger og prosedyre innenfor en rekke juridiske fagområder.
  [!]
 • Advokatfirma Tvedt - Advokatfirma Tvedt yter juridisk bistand til privatpersoner og små/mellomstore bedrifter.
  [!]
 • Advokatfirma Unneland & Co - Spesialisert innen personskader, yrkesskader, trafikkskader og pasientskader.
  [!]
 • Advokatfirmaet Arntsen - Advokatfirma i Oslo. Bistår privatpersoner, næringdrivende og offentlige institusjoner. Særlig fokus på arbeidsrett, fast eiendom, opphavsrett/IT/varemerker, erstatningsrett samt familie- arv og barnerett.
  [!]
 • Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS- - Vi er 8 advokater som fra kontorer i Skedsmo, Ullensaker og Bærum yter advokatbistand av høy kvalitet til bedrifter og private i Oslo og Akershus
  [!]
 • Advokatfirmaet Velund & Co - Advokatbistand innenfor alle juridiske områder rettet mot privatpersoner og bedrifter.
  [!]
 • Advokatfirmaet Wulff AS - Advokatfirmaet Wulff AS er et allmennpraktiserende firma på Helgeland.
  [!]
 • Advokatfirmaet Øydne - Firmaet arbeider for private klienter og bedrifter, samt formidler eiendommer i Norge og på Costa del Sol i Spania.
  [!]
 • Advokatforum - Et kontorfellesskap av advokater. Tilbyr bistand innen de fleste områder. Lokalisert i Oslo.
  [!]
 • Advokathjelpen - Rettshjelp og informasjon til privatpersoner og mindre bedrifter. Lang praksis både i og utenfor rettsalen. Fri rettshjelp.
  [!]
 • Advokathuset Trondheim - Firmaet har spesiell kompetanse innen faste eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, strafferett, familie- arv- og skifterett, barnerett og barnevernrett.
  [!]
 • Ala'i - Praksis som omfatter strafferett, forretningsjus og privatrett. Tilbyr fri rettshjelp. Har kontor i Stavanger.
  [!]
 • Angell, Guldbakke og Helstrøm - Advokatfirmaet Angell er Bodøs eldste advokatkontor etablert allerede oktober i år 1900.
  [!]
 • Annette Selmer - Advokat og konsulentfirma - En støttespiller for ledere og personalmedarbeidere i offentlig sektor. Fungerer også som konfliktmegler.
  [!]
 • Arbeidsrettsadvokaten.no - Nettsted med artikler og dokumentmaler innen arbeidsrett. Fokus på praktiske arbeidsrettslige spørsmål som ansettelse og oppsigelse/avskjed, arbeidsavtale, lønn, feriepenger, rettigheter ved sykdom, HMS, omstilling og nedbemanning, samt generelle arbeidsrettslige temaer.
  [!]
 • ArbeidsRettslig Consulting - Advokatfirma som jobber utelukkende med arbeidsrett. I tillegg til rådgivning både til arbeidsgivere og arbeidstakere, tilbyr de også kurs, coaching og megling.
  [!]
 • Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Arntzen de Besche er et av Norges ledende advokatfirmaer innen forretningsjus. Firmaet har kontorer i Oslo og Stavanger og tilsammen 70 advokater hvorav 25 er partnere.
  [!]
 • Aurstad & Co - Advokatfirmaet Aurstad & Co tilbyr juridiske tjenester inne de fleste rettsområder, med særskilt kompetanse innen skatterett for private og bedrifter, ligningsrett, selskapsrett og forsikringsrett.
  [!]
 • Bing & Co - Advokat- og konsulentselskap som arbeider innenfor området jus og informasjonsteknologi.
  [!]
 • Bull & Co - Advokatfirma som fokuserer på immaterialrett, konkurranse-/markedsrett og IT-rett. Tilbyr elektroniske advikattjenester.
  [!]
 • Christian Gustavsen - Strafferett - Trygderett - Familie- og arverett - Barnerett - Alminelig praksis
  [!]
 • DineAdvokater - Et advokatfellesskap bestående av 3 advokater og som holder til i Oslo. Klientene er i hovedsak privatpersoner, og små og mellomstore bedrifter. Tar også saker som hører under fri rettshjelp-ordningen.
  [!]
 • Eurojuris Norge - Et samarbeid mellom advokatkontorer over hele landet. Informasjon om sekretariat og forskjellige faggrupper.
  [!]
 • Familierettsadvokaten - Familierettslige spørsmål, som ekteskap og separasjon, skilsmisse, foreldreansvar og barnebidrag.
  [!]
 • Flisnes, Aurdal og Grytten - Advokatkontor med fem medarbeidere, hvorav tre er advokater, som yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Lokalisert i Ålesund.
  [!]
 • Forsikringsadvokaten - Advokat hjelp Oslo, Kolbotn, Norge. Spesialområde erstatning og forsikring. Alminnelig praksis, også fri rettshjelp.
  [!]
 • Forsikringsrettshjelp - Advokat spesialisert på saker om forsikring, erstatning, oppreisning og trygd
  [!]
 • Grøholdt MNA - Advokatkontor som tilbyr juridisk bistand innen forretningsjuridiske felt og fast eiendom. Bistår også privatpersoner og kommuner i rettsspørsmål knyttet til fast eiendom.
  [!]
 • Guttorm Gran - Advokat med kontorer i Oslo og Sandefjord. Arbeidsområder er barnevern, barnefordeling, skilsmisse og samlivsbrudd, fast eiendoms rettsforhold, avhendingsloven og alminnelig praksis.
  [!]
 • Haavind Vislie DA - Dekker alle de forretningsjuridiske og offentligrettslige områder. Har også betydelig oppdragmengde innenfor prosedyre, herunder for Høyesterett. Informasjon om fagområdene og advokatene.
  [!]
 • Hans Chr. Steenstrup - Juridiske tjenester for næringsliv og private innenfor de fleste sivilrettslige felter. Lokalisert i Oslo.
  [!]
 • Hellerøy & Co, Ski - Tilbyr advokattjenester overfor næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige - innen de fleste rettsområder.
  [!]
 • Holmen & Co. DA - Advokatfirmaet Holmen & Co. DA er et advokatfirma som består av dyktige og effektive advokater. Vi holder til i hyggelige lokaler i Bygdøy allé 64. Vi yter fri rettshjelp.
  [!]
 • Høgseth Advokatkontor - Avokatvirksomhet lokalisert i Bergen og Alta.
  [!]
 • Internationallaw.no - Norsk advokatkontor som fokuserer på grenseoverskridende virksomhet. Vi kommuniserer med klientene på deres eget språk, og med utgangspunkt i kunnskap om deres eget land og kulturer.
  [!]
 • Kco advokater i Oslo - Advokater lokalisert i Sandvika utenfor Oslo. Praksis innenfor personskadeerstatningssaker som trafikkskader, yrkesskader og sykehusskader, tvister ved kjøp og salg av fast eiendom, arbeidstvister, familierett, arv, forretningsjus, skatterett, strafferett m.m.
  [!]
 • Kristine Schilling LL.M. - Alminnelig praksis i Asker. Har bakgrunn som dommer- og advokatfullmektig. Hovedvekt på privatjuss.
  [!]
 • Lars R. Berg - Driver advokatvirksomhet innenfor de fleste juridiske fagfelt. Representerer både bedrifter og privatpersoner.
  [!]
 • Legaliz - En totaltjeneste rundt lov og rett med juridisk rådgivning, advokatfirma, søkbar advokatdatabase, ressurskatalog, ordbok, nyheter og diskusjonsforum.
  [!]
 • Lexit Advokat - Askers største advokatmiljø, et fullservice advokatkontor for næringsliv og privatpersoner.
  [!]
 • Lister Advokatene AS - Advokatbistand til private og næringslivet innenfor de fleste rettsområder. Eiendomsmegling i Lister-regionen. Lokalisert i Flekkefjord.
  [!]
 • NorJus - Tilbyr advokattjenester innen arvesaker, opphavsrett, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, eiendomssaker, finansiering og inkasso/gjeld.
  [!]
 • Norlaw DA - Tilbyr juridiske tjenester for nasjonale og internasjonale virksomheter. Hovedtyngden av arbeidsområdene er relatert til forretningsjus, men firmaet bistår også privatklienter. Lokalisert i Oslo.
  [!]
 • Norman & Co - Kompetanse innen områdene arbeidsrett, kontraktsrett, kjøp og salg av virksomhet, immateriell rett samt erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.
  [!]
 • Ola Viken - Advokatfirmaet Ola Viken har lang erfaring og høy kompetanse innenfor rettsområdene familierett, arverett, skifte, trygderett og fast eiendoms rettsforhold.
  [!]
 • Ole Christian Høie - Yter bistand til mindre bedrifter og privatpersoner. Lokalisert i Oslo.
  [!]
 • OsloAdvokat - Fri vurdering av din sak. Arbeidsrett, arv- og familierett, forbrukerforhold, kontraktsrett, straff m.m.
  [!]
 • Rettshjelperne.no - Portal som formidler juridisk veiledning til privatpersoner med behov for bistand innenfor en rekke rettsområder. Bistanden ytes av erfarne advokater med ønske om å bistå mennesker som virkelig trenger det. Kostnadsfri vurdering om du har krav på fri rettshjelp."
  [!]
 • Skansbo - Advokat Skansbo har en praksis i Oslo som er rettet mot både privatpersoner og næringsdrivende. Porteføljen består blant annet av erstatningsrett, kontraktsrett, arverett og familierett.
  [!]
 • Stabekkadvokatene - Kontorfellesskap etablert mellom Advokatfirmaet Øydne, advokat Frode Christensen og advokat Anne Kjersti Hauge. Bred juridisk praksis.
  [!]
 • Steenstrup Stordrange DA - Advokatfirmaet behersker hele det forretningsjuridiske felt og besitter internasjonal rådgivningserfaring på bred forretningsjuridisk basis.
  [!]
 • Stephan Didrich Eid - Advokatpraksis med rettshjepstilbud innen privatrett - dødsboskifte - konkurs- og insolvens - strafferett - skilsmisse - mangler ved fast eiendom - arbeidsrett - erstatningsrett
  [!]
 • Strandenæs - Forretningsadvokater som arbeider med skatterett, arbeidsrett, selskapsrett, revisjonsrett, regnskapsrett, EØS-rett, kontraktsrett, immaterialrett, opphavsrett, EDB-rett, kommersiell helserett og annet. Lokalisert i Oslo.
  [!]
 • Tangedal - Advokat med alminnelig praksis tilknyttet Judicum. Artikler om kjøp og salg av båter.
  [!]
 • Thommessen advokatfirma - Thommessen Krefting Greve Lund er et ledende norsk forretningsadvokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen, London og Brüssel.
  [!]
 • Trond Lexau - Advokat- og mediasjonstjenester. Spesialfag er bygge- og enterpriserett og alle typer problemstillinger innenfor byggevirksomhet.
  [!]
 • Vogt & Wiig AS - Forretningsadvokatfirma med 70 jurister som betjener klienter fra kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.
  [!]
 • Westy, King & Co. - Alminnelig juridisk praksis. Bistand til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.
  [!]
 • Wiersholm, Mellbye & Bech - Advokatfirma innen det forretningsjuridiske området. Lokalisert i Oslo.
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: mars 6, 2015 at 0:54:04 UTC - rediger