In Partnership with AOL
Se også:
Denne kategorien på andre språk:
 • Arbeidsrett.no - Omfattende informasjon om norsk arbeidsrett og de internasjonale konvensjoner på det arbeidsrettslige området som Norge har ratifisert.
  [!]
 • Beregning av forsinkelsesrente - Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente(morarente) av et krav.
  [!]
 • Bevis - Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum.
  [!]
 • Clara - Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til forskjellige typer bruk. Clara er etablert av de norske forvaltningsorganisasjonene BONO, Kopinor, LINO, Norwaco og TONO.
  [!]
 • Juridisk nettviser - Nettsted med linker til norske og utenlanske rettskilder - startsider - juridiske emner mm. Drives av UiO, UiB og UiT.
  [!]
 • Jus.no - Nettstedet til Juristenes informasjonssenter. Inkluderer Advokatforeningen, Juristforbundet og Juristenes utdanningssenter. Informasjon om juridisk hjelp, fri rettshjelp og hvordan klage på en advokat. Kursoversikt for jurister og advokater. Nettbutikk for organisasjonene og Juristforbundets forlag.
  [!]
 • Jushjelpa i Midt- Norge - Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp.
  [!]
 • JusNytt.no - JusNytt gir leserne nyheter, artikler og debatt innen fagområdene: opphavsrett, patentrett og varemerkerett, markedsregulering og konkurranserett samt ytringsfrihet og formidlingsansvar.
  [!]
 • Jusped jusleksikon - JusPed er et gratis online wikibasert jusleksikon der brukere kan redigere eller opprette juss-relaterte artikler.
  [!]
 • Jussportalen.no - Startsiden for juridisk informasjon på internett.
  [!]
 • Jusstorget - Alt innen jus og jurdisk bistand. Les om arbeidsmiljøloven, rett til arv, stiftelse av selskap eller få råd fra advokater.
  [!]
 • Jusstudent.com - Sider for jusstudenter med nyheter, lenker, diskusjonsforum og chat.
  [!]
 • Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) - Rådgivende organ som behandler klager om brudd på lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemndsmedlemmer, saksbehandling og regelverk.
  [!]
 • Konfliktrådet - Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om konfliktrådene, meglerne og lovverket.
  [!]
 • Konkursrådet - Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet.
  [!]
 • Patentstyret - Styret for det industrielle rettsvern. Rettslig beskyttelse av oppfinnelser, design og varemerke. Nettstedet har Informasjon, nyheter, priser, kurskalender.
  [!]
 • Politiets sikkerhetstjeneste - En egen organisasjon innen politiet. Informasjon, instrukser, enhetens oppgaver og innsyn i arkiver.
  [!]
 • Rettsnorge.no - Kritisk nettavis drevet av Herman J. Berge, med fokus på rettssikkerhet, korrupsjon og ytringsfrihet.
  [!]
 • Stiftelsen Lovdata - NorLex består av mer enn 80 søkbare databaser med sentrale, norske rettskilder. Basene omfatter regelverk, lovforarbeider, rettsavgjørelser, administrative avgjørelser, juridisk litteratur og folkerett.
  [!]
 • Testament.no - Nettsted med informasjon om det å skrive testament. Publisert av advokatfirmaet NorJus.
  [!]
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet - Behandler søknader om forskjellige typer tillatelser og fører kontroll med at advokater og rettshjelperes virksomhet. Informasjon om tilsynets virksomhet, tilsynsrådets styre, og relevante lovbestemmelser.
  [!]
 • ØKOKRIM - Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
[Trenchcoat Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: oktober 14, 2015 at 13:35:03 UTC - rediger