Lokalhistoriewiki.no
Wiki med lokalhistoriske artikler skrevet av frivillige med interesse og kompetanse innen områdene den dekker. Wikien drives av Norsk lokalhistorisk institutt.
Heidal historielag
Laget har til føremål å fremja interessa for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som er av verdi for Heidal si historie og som kan fortelje om folk sine levekår gjennom tidene.
Historiske sider om Oslo
Epistler om forskjellige sider av byens historie.
Idd og Enningdalen historielag
Holder til i Halden kommune i Østfold og samler inn tradisjoner, folkeminner og kulturminner. Laget arrangerer foredrag og vandringer, og utgir hefter og bøker om lokalhistorien.
Nesodden historielag
Lokalhistorie om Nesodden og informasjon og laget.
Norsk lokalhistorisk institutt
Skal fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet, gi veiledning i arbeidet med bygdebøker og utgi hjelpelitteratur. Med bibliografi, pågående bygdebokarbeid, artikler og database over brev.
Skjeberg historielag
Informasjon om historielaget, Skjebergs historie, slektsgransking og arkeologi.
Tromsøysund bygdebok
Viruell bygdebok som utvikles ved hjelp av dugnadsarbeid.

Denne kategorien på andre språk: 1

Siste oppdatering:
april 30, 2014 at 5:35:05 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel