In Partnership with AOL
Se også:
Denne kategorien på andre språk:
 • Artilleriets offisersforening (AOF) - Foreningen samler tidligere og stadig tjenestegjørende offiserer i feltartilleriet.
  [!]
 • Befalets Fellesorganisasjon. - BFO organiserer over 60% av alt befal i Forsvaret, og har ca 10500 medlemmer totalt.
  [!]
 • Folk og forsvar - Ble stiftet i 1951 med formål å å samle de store landsomfattende organisasjonene i Norge til et felles opplysningsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Har i dag 75 medlemsorganisasjoner.
  [!]
 • Det Frivillige Skyttervesen - Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar. Opprettet av Stortinget i 1892.
  [!]
 • Krigsskoleutdannede offiserers landsforening - KOL opptar som medlemmer offiserer med krigsskole eller annen tilsvarende utdanning på høyskole og universitetsnivå. Utgir tidsskriftet Vårt Vern med en rendyrket forsvarsfaglig profil.
  [!]
 • Norges Forsvarsforening (NFF) - Er et landsforbund av forsvarsforeninger som har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og at Norge alltid må ha et forsvar som på en betryggende måte verner landets frihet, uavhengighet og fred.
  [!]
 • Norges Offisersforbund (NOF) - Organiserer befal i alle forsvarsgrener. Første lokalforening stiftet i 1847.
  [!]
 • Den norske Atlanterhavskomite (DNAK) - Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955. Komiteen arbeider med å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på det nordatlantiske samarbeidet.
  [!]
 • Norske reserveoffiserers forbund (NROF) - Et frittstående forbund av vernepliktige og utskrevet befal i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og befal i Heimevernet
  [!]
 • Personelforbundet - Ble stiftet i 1960 og organiserer alle grupper sivile og vervede i Forsvaret, samt tilsatte ved Forsvarsbygg, Forsvarets Forskningsinstitutt, Etteretningstjenesten og ISS Grødegaard.
  [!]
 • Sjømilitære Samfund - SMS er en organisasjon som vil arbeide for et godt og troverdig Sjøforsvar. Utgir Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 6 ganger i året.
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
[Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: april 8, 2015 at 5:35:06 UTC - rediger