Se også: 1

Akerhus festning
Festningen ligger flott til i Oslo, på området finnes Norges hjemmefrontsmuseum, Akershus slott, Forsvarsmuseet, Informasjonssenteret og Christiana bymodell. Festningen feiret sitt 700-års jubileum i 1999.
Astrup Fearnley museum for moderne kunst
Privateid samtidskunstmuseum i Oslo. Viser både norsk og internasjonal kunst. Informasjon om samlingen, utstillingsprogram, arrangementer og publikasjoner.
Botanisk hage
Samlingene i Botanisk hage omfatter over 5 500 plantearter fra ulike deler av verden, og brukes i undervisning, formidling og forskning. Plantene dyrkes i veksthus og i ulike avdelinger på friland.
Emanuel Vigeland museum
Museum for Emanuel Vigelands (1875-1948) kunst, samt hans mausoleum. Informasjon om kunstneren, åpningstider og litteratur.
Internasjonalt kultursenter og museum
IKM er et kompetansesenter for flerkulturell formidling. Arrangerer utstillinger, seminarer og kurs hvor fagpersoner fra ulike nasjoner deltar.
KNM 314 Alta - et flytende museum
Båten tilhører Sauda-klassen og er en av de største trebåtene i Norge. Forsvarsmuseet eier M 314 Alta, men den daglige driften og vedlikeholdet ivaretas av fartøylaget.
Kunstindustrimuseet i Oslo
Som et av de eldste kunstindustrimuseene i Europa ønsker museet å skape interesse for- og gi kunnskap om norsk og utenlands kunsthåndverk, mote og design. Museet kjøper kontinuerlig inn nye utstillingsgjenstander, men legger også vekt på antikke gjenstander som Baldisholteppet fra slutten av 1100-tallet og en større samling billedtepper fra det 16. og 17. århundre.
Museet for samtidskunst
Informasjon om utstillinger, bibliotek, bokhandel, kafé og pedagogisk tilbud. Museet har tilhold i Oslo.
Naturhistorisk museum
Norges største samling av naturvitenskapelige objekter. 6,2 millioner objekter finnes her, det er 65% av landets totale naturhistoriske samlinger. En del av disse samlingene er tilgjengelige for publikum i Botanisk hage og museene der. Ved siden av forskningen som drives ved museene, er oppdatering og vedlikehold av disse samlingene en viktig del av NHMs oppgaver.
Norges hjemmefrontmuseum (NHM)
På toppen av Akershus festning er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie. Museet ønsker å formidle kunnskap om okkupasjonsårene og motstandskampen, samt skape et levende inntrykk av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk. Museet holder til i bygningen "Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset" som stammer fra 16- og 1700 tallet.
Teknisk museum
Museet ligger på Kjelsås. Nettstedet presenterer gjenstander, utstillinger og skoletjenesten. Museumsbutikken er åpen for netthandel.
Vigeland-museet
Museet er resultatet av den enestående kontrakten som ble opprettet mellom kunstneren Gustav Vigeland (1869-1943) og Oslo by i 1921. Byen skulle få alt billedhuggeren hadde skapt og kom til å skape mot at kommunen lot bygge et atelier som senere kunne tjene som museum for Vigelands kunst.
[Norway Mozilla]
Siste oppdatering:
januar 5, 2017 at 5:02:17 UTC
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse