In Partnership with AOL
Se også:
Denne kategorien på andre språk:
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) - Eit statleg uavhengig organ som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjonar og studietilbod, har til føremål å kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høgre utdanningsinstitusjonar.
  [!]
 • Samordna opptak (SO) - Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Tilbud om studieplass eller ventelisteplass kan besvares via internett. Søkerhåndboka, Restetorget og annen informasjon fra SO.
  [!]
 • Aspect - Tilbyr utdanning i utlandet på språkkurs, high school og college. Generell informasjon, brosjyrer, kontaktinformasjon og nyheter.
  [!]
 • Bergen industrielle kompetansesenter AS - Holder stroppekurs, kranførerkurs, truck- og maskinførerkurs, samt diverse HMS relaterte kurs.
  [!]
 • Bjørknes - Informasjon om Bjørknes privatskole, Bjørknes International College og Bjørknes World Wide Education.
  [!]
 • Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) - Samler statistikk for utdanningssektoren på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Statstikken er inndelt i kategoriene ansatte, studenter, økonomi, areal og forskning.
  [!]
 • Folkeuniversitetet - Studieforbundet Folkeuniversitetet er en landsomfattende kursarrangør som tilbyr kultur- og fritidskurs, språkopplæring, utdanning på høyere nivå, yrkesopplæring og bedriftsintern opplæring. Informasjon om kurstilbud og avdelinger.
  [!]
 • Handelsinstituttet - Privat skole i Bergen. Tilbyr utdanning på full- og deltid innen sekretær, reiseliv, økonomi, administrasjon, markedsføring, språk og IT.
  [!]
 • Institutt for journalistikk - Informasjon om kurstilbud, dokumentasjon, forskning, IJ-forlaget, rapporter, STUP, PFF og mer.
  [!]
 • Kirkelig utdanningssenter i nord - Gir ettårig praksisrettet utdanning til daglig leder i menigheten, diakon, kateket, kirkeverge, organist, prest og samisk kirketolk. Dessuten gis det kurs-, etter- og videreutdanningstilbud. Holder til i Tromsø.
  [!]
 • Kulturstudier - Tilbyr universitetsstudier på steder som byr på unike opplevelser av kultur og natur. Informasjon om studiene og stedene.
  [!]
 • Legathåndboken - Om boken med informasjon om mer enn 2300 stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, samt søk i legatdatabasen.
  [!]
 • Nansenskolen - Norsk humanistisk akademi - Nansenskolen samler mennesker med ulike politiske, religiøse og kulturelle interesser. Skolen holder til på Lillehammer.
  [!]
 • Norges brannskole - Et nasjonalt kompetansesenter og utdanningsinstitusjon innen brannvern- og sikkerhet. Informasjon om skolen, tilsatte, kursplasser, og stillingsutlysninger.
  [!]
 • Norges toppidrettsgymnas - Tilbyr ungdom som ønsker en idrettskarriere kombinasjonen av videregående skole og treningsøkter. Informasjon om skolen, studietilbudet og elevenes resultater.
  [!]
 • Noroff - Et kurs- og konsulentselskap som tilbyr tjenester innen kompetanseutvikling. Tilbyr kurs på følgende områder: Ledelse- og personalutvikling, juss og forvaltning, helse og omsorg, merkantilfag og IT. Samarbeider med Monash University i Australia.
  [!]
 • Norsk konferanse om utdanning og læring (NKUL) - Årlig konferanse om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i utdanningen.
  [!]
 • Norsk yrkesdykkerskole - NYDS er en av 2 sivile yrkesdykke skoler i Norge, og skolen er godkjent av Statens Lånekasse; Norge, Sverige, og Danmark. Holder til på Nesodden ved Oslo.
  [!]
 • Næringsakademiet - Privat undervisningsinstitusjon som tilbyr undervisning på ulike nivåer innen IT-fag, markedsføring, reiseliv, økonomi, kontorfag og helsefag.
  [!]
 • Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag - Formidling av læreplasser i tekstil- og håndverksfag på Østlandet. Informasjon om fagopplæring til bedrifter og lærlinger innen yrkesfag.
  [!]
 • Programme for International Student Assessment (PISA) - Internasjonalt prosjekt i regi av OECD som har til oppgave å måle skoleelevers kunnskaper og ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag ved avslutningen av den obligatoriske skolegangen. Informasjon, resultater og tidligere oppgaver.
  [!]
 • Sikkerhetssenteret Aukra - Driver sikkerhetsopplæring for offshoreindustrien og skipsfart. Informasjon om kurstilbudet og om hvordan komme seg til Aukra.
  [!]
 • Skoletorget - Filosofisk nettsted for grunnskolen med lærestoff i de seks basisfagene norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag.
  [!]
 • Den sosialpedagogiske høgskolen - Ideell stiftelse som tilbyr undervisning innen samfunnsfag med hovedvekt på sosialpedagogikk. Informasjon om studietilbud, kurs, samarbeidspartnere og faglig ansvarlige.
  [!]
 • Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) - Består av 15 statlig eide kompetansesentre og 25 andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og fylkeskommuner. Informasjon om enheter og vanskeområder.
  [!]
 • Stiftelsen institutt for anvendt pedagogikk (INAP) - Faglige nyheter og informasjon om begrepsundervisning etter Nyborgmodellen sam tilgjengelig litteratur og kursing i begrepsundervsining.
  [!]
 • Treider privat VGS og college - Tilbyr privat videregående skole med spennende valgmuligheter og college med ett- og to-årige utdanninger innen reiseliv, TOPP-sekretær, butikk- og kontorledelse. Holder til i Oslo og Skien.
  [!]
 • Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - Et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. De legger til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet.
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
[Mozilla Drawing]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: oktober 29, 2015 at 6:35:03 UTC - rediger