kategorier 2

Norsk bremuseum, Fjærland
Bremuseet syner samspelet i naturen og mellom natur og menneske - gjennom avansert filmteknikk, interaktive modellar og dine eigne eksperiment med ekte bre-is. Utstillingane er delt inn i 22 tema og syner blant anna korleis brear blir danna, korleis dei har forma fjordlandskapet, og kvifor breane spelar ei viktig rolle i klimaforskinga.
Norsk Fjellmuseum
Norsk Fjellmuseum i Lom viser deg veien inn i den norske fjellheimen, og viser deg også hvordan samspillet mellom menneske og natur har utviklet seg.
Norsk landbruksmuseum, Ås
Har nyere tids landbruk og særlig landbruket i det 20 århundret som arbeidsfelt. Bevaring av gamle norske husdyrraser har vært en viktig arbeidsoppgave for museet siden 1987. Lokalisert ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.
[Desk Mozilla]
Siste oppdatering:
april 3, 2015 at 12:15:03 UTC
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid