In Partnership with AOL
Se også:
Denne kategorien på andre språk:
 • Bergen Museum - arkeologisk hovedkatalog - Magasinet for de forhistoriske samlingene ved Bergen Museum inneholder ca 150.000 enkeltgjenstander. Tilvekstfortegnelsene inneholder beskrivelser av disse gjenstandene samt deres funnsted og funnomstendigheter. Fortegnelsene, som er ordnet i numerisk rekkefølge, har blitt publisert helt siden andre halvdel av forrige århundre.
  [!]
 • Dokumentasjonsprosjektets arkeologidatabase. - Databasen inneholder opplysninger om faste fornminner, funnsteder og gjenstander i landets 5 arkeologiske museer. Basen inneholder både tekst, kart, bilder og tegninger.
  [!]
 • Førhistoriske minne på Vestlandet - Førhistoriske minne er en registreringsserie utarbeidet av arkeolog og konservator Per Fett, som gir en samlet oversikt over faste fornminner og gjenstander i de 78 kommunene som hører inn under Bergen Museums distrikt. Oversikten er organisert kommunevis, og deretter etter gård og bruk. Hele serien er nå tilgjengelig.
  [!]
 • Kulturnett Sogn og Fjordanes databaser - Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har et uttall kataloger tilgjengelige, blant annet fotosamlinger, gjenstandskataloger og arkiver.
  [!]
 • Det løfterike landet - Katalog som dokumenterer utvandringen til Amerika og Norsk-Amerikansk historie 1825-2000 med grafiske tidslinjer, artikler, bøker, foto, film og kart.
  [!]
 • Norsk Folkemuseums samlinger - Elektroniske katalog over museets samlinger omfatter alle museets tilvekstførte gjenstander (152.800) og et større antall (61.700) fotografi og trykk fra museets bildesamling på ca 350.000 bilder.
  [!]
 • Oldsaksamlingens hovedkatalog - Hovedkatalogen (tilvekstene) for Oldsaksamlingen i Oslo beskriver alle gjenstandene som har kommet inn til museet. Alle trykte årganger er nå tilgjengelige.
  [!]
 • Registreringssentral for historiske data - Registreringssentralen er en nasjonal institusjon ved Universitetet i Tromsø, som skal gjøre historisk kildemateriale elektronisk tilgjengelig. Mye er under planlegging, mye er allerede lagt ut, og prosessen kan følges på disse internettsidene.
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: november 3, 2012 at 5:24:02 UTC - rediger