Marinemuseer, museumsfartøy med militær fortid eller stadig tjenestegjørende fartøy.

Se også: 1

Hitra. båten som nektet å gi opp
Artikkel i Borreminne 1993 (årbok fra Borre Historielag) om KNM Hitra, en av Shetlandsbussene.
Stiftelsen M/K Andholmen
M/K Andholmen ble bygget i 1938 til reder Karl Gregussen i Vesterålen. Under kampene i Narvik i 1940 ble den brukt til landsetting av allierte soldater. Etter dette ble den underlagt sjømilitær kommando og deltok i flere betydelige operasjoner, blant annet som en av Shetlandsbussene.
[Mozilla Portraits]
Siste oppdatering:
juli 8, 2015 at 18:43:55 UTC
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid