Institusjoner som oppbevarer arkivalier og formidler disse til forskning, refranse og annet innsyn.

kategorier 2

Se også: 1

Arkivverket
En samlebetegnelse for Riksarkivaren, de regionale statsarkivene samt Sámi Arkiiva (samisk arkiv). Kataloger, formidling av arkivalier via internett samt lover og forskrifter for arkivdrift.
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Nyheter, databaser, kataloger og ressurser.
ABM-utvikling
Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Foredrag, regelverk, kurs, konferanser. Informasjon om organisasjonen og lenker til ressurser.
Bergen Byarkiv
Informasjon om virksomheten, formidling av arkivalier via internett og fysiske ustillinger.
Kulturbunker Dora - Arkivsenteret
Arkivsenter i Trondheim. Informasjon om senterets tjenester og samlinger.
Oslo kommune - Byarkivet
Dokumenter, artikkelsamlinger, fotodatabase, borgerbrev 1745 til 1799, tekniske beskrivelser over bygninger. Byarkivets informasjonsblad: Tobias.
Trondheim byarkiv
Informasjon om virksomheten, satsningsområder og rutiner.

Denne kategorien på andre språk: 16

[Desk Mozilla]
Siste oppdatering:
april 13, 2016 at 6:15:11 UTC
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid