In Partnership with AOL
Se også:
Denne kategorien på andre språk:
 • Bedriftsforbundet - Interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter.
  [!]
 • Bonde og Småbrukarlaget - Bransjeorganisasjon for norske bønder og småbrukere.
  [!]
 • Byggenæringens Landsforening - BNL er tredje største landsforening i NHO. På nettstedet finner du liste over bransjeforeninger innen byggenæringen.
  [!]
 • Fagstrikk - Garnfaghandelens forbund, garnfaghandelens talerør overfor fabrikker, grossister og myndigheter, samt et opplysningssenter for medlemmer. Oversikt over alle forbundets medlemmer.
  [!]
 • Finans Norge - Informasjon om foreningen, pressemeldinger, publikasjoner, finanstjenester, statistikk, finansnyheter. Forening som startet som en sammenslutningen mellom Den norske Bankforening og Norges Forsikringsforbund.
  [!]
 • Frogn Nærinsråd - Frogn Næringsråd er en nøytral og upolitisk organisasjon som samler alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av nye virksomheter i Frogn Kommune.
  [!]
 • IKT-Norge - Interesseorganisasjon for IKT-næringen. IKT-Norge er en sammenslåing av Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL), Multimediaforum Norge (MFN) og Programvareindustriens Forening (PROFF).
  [!]
 • Kommunenes Sentralforbund - KS er kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon
  [!]
 • Landslaget for lokalaviser - Informasjon om laget og oversikt over medlemsaviser.
  [!]
 • Legemiddelindustriforeningen - LMI er en bransjeforening for legemiddelindustrien. Foreningen yter bransjerelatert service, opplysnings- og undervisningsvirksomhet.
  [!]
 • LOGMA - Selskap for Logistikk / Materialadminstrasjon - LOGMA arbeider for å utbre kunnskap om fagområdet logistikk/materialadministrasjon, for derigjennom å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet.
  [!]
 • Mediebedriftenes Landsforening - Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon.
  [!]
 • NAL - Norske Avisers Landsforening - NAL er avisenes bransje- og utgiverorganisasjon og representerer omkring 97 prosent av det totale avisopplaget i Norge. NAL er den sentrale forhandlingspart i forhold avisenes arbeidstagerorganisasjoner.
  [!]
 • NARF - Norges autoriserte regnskapsføreres forening - Bransjeorganisasjon for utøvere av ekstern regnskapsvirksomhet.
  [!]
 • Norges Praktiserende Arkitekter - NPA er næringsorganisasjonen for praktiserende arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter.
  [!]
 • Norges Taxiforbund - Interesseorganisasjon for norske taxieiere.
  [!]
 • Norsk fondsmeglerforbund - Norges Fondsmeglerforbund er en bransjeorganisasjon for norske verdipapirforetak.
  [!]
 • Norsk industri - Sammenslåing av Teknologibedriftenes landsforening (TBL) og Prosessindustriens landsforening (PIL). Foreningen er tarifforganisasjon, næringspolitisk pådriver og fellesforum i tekniske og kompetanserelaterte spørsmål.
  [!]
 • Norsk senter for prosjektledelse - Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning. Les om prosjekter og arrangementer.
  [!]
 • Norsk Stålforbund - Stålforbundet er en interesseorganisasjon for stålbransjen som har som formål å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner.
  [!]
 • Norske Inkassobyråers Forening - Interesseorganisasjon for inkassobransjen.
  [!]
 • NSF - Norges standardiseringsforbund - Standardiseringens portal i Norge. Informasjon om standarder og standardiseringsarbeid.
  [!]
 • Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO skal arbeide for at bedriftene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for den enkeltes leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.
  [!]
 • Opplysningskontoret for blomster og planter  - Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) finansieres av Norsk gartnerforbund og Blomstergrossistenes landsforbund. Målet er å øke interessen for norske blomster og planter, samt gi informasjon om hvordan man skal behandle blomster og planter, for å få mest glede av dem.
  [!]
 • Rammebransjeforbundet i Norge - Rammebransjeforbundet i Norge er en sammenslutning bestående av ca 120 rammemakere fordelt over hele landet. Organisasjonen har som hovedformål å sørge for at alle medlemmene til en hver tid innehar den kompetansen som er nødvendig for å kunne utøve faget på en forsvarlig måte.
  [!]
 • Rådgivende Ingeniørers Forening - RIF er en organisasjon for kvalifiserte rådgiverfirmaer.
  [!]
 • Sparebankforeningen - Sparebankforeningen er en nærings- og interesseorganisasjon for landets 119 sparebanker samt tre sparebankstiftelser.
  [!]
 • Sydspissen - Paraplyorganisasjon for Sørlandet der næringsliv, det offentlige, utdannings- og kompetansesentra samarbeider om felles mål og en felles agenda. Informasjon om aktiviteter og medlemmer.
  [!]
 • Verdipapirfondenes forening (VFF) - Verdipapirfondenes forening er serviceorganisasjon for verdipapirfondsbransjen i Norge. VFF arbeider med selvregulering og fellestjenester for fondsbransjen, samt å fremme kunnskap om og interesse for sparing i verdipapirfond. Foreningen representerer norsk fondsbransje internasjonalt.
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: august 19, 2015 at 22:43:45 UTC - rediger