Adopsjon - Bufetat.no
Informasjon om hvordan du søker om adopsjon. Skjema for nedlasting.
Adopsjonsforum
En humanitær forening med internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt.
InorAdopt
InorAdopt formidler barn fra følgende giverland: Brasil, Kina og Ungarn.
Koreaklubben
Forening for adoptivfamilier med barn fra Korea. Formålet med foreningen er å danne et sosialt nettverk for familiene, samt være et informasjonssenter.
Verdens Barn
En organisasjon med formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål.

Denne kategorien på andre språk: 10

[Smiley Mozilla]
Siste oppdatering:
november 5, 2013 at 6:05:10 UTC
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse