In Partnership with AOL
 • Forbundet mot rusgift - Omfattende nettsted om alkohol, narkotika og medikamenter. Spesialsider om cannabis, om hjerte og helse, om rusgiftundervisning og egne studentsider. Tidsskriftet «Mot rusgift» ligger i fulltekst.
  [!]
 • Forebygging.no - Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmende arbeid med særlig fokus på rusforebygging.
  [!]
 • MOT - Organisasjon mot mobbing, vold og rusmisbruk. Konkurranser og faktainformasjon.
  [!]
 • Norsk narkotikapolitiforening - Informasjon om foreningen, kurs og vedtekter.
  [!]
 • Norsk Propaganja - Om Norge, cannabis og muligheter for legalisering av rusmiddelet.
  [!]
 • Det nytter - Festival arrangerert i 2001 og 2002 som viser at det nytter å bryte med rusmisbruk og et destruktivt livsmønster.
  [!]
 • Statens tobakksskaderåd - Statens tobakksskaderåd er et kompetanse- og forvaltningsorgan under Sosial- og helsedepartementet i spørsmål som angår tobakk og helse, og skal arbeide for å redusere forbruket av tobakk i Norge.
  [!]
 • Stiftelsen Valdresklinikken - Gir et døgnkontinuerlig behandlingstilbud til personer som er rusavhengige. Informasjon om klinikken og behandlingen.
  [!]
 • Tobakk dreper - Informasjon om tobakksindustrien og skader tobakk kan gi deg, filmer og artikler.
  [!]
 • Tobakksindustriens to ansikter - Erkjennelse innad av tobakkens skadeevne, hemmeligholdelse, tilsløring og benektelse utad. Kapittel 7 i NOU 2000:16 om tobakksindustriens erstatningsansvar.
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
[Electrical Mozilla]
Copyright © 1998-2014 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: februar 26, 2014 at 20:46:14 UTC - rediger