In Partnership with AOL
Denne kategorien på andre språk:
 • Akuttmedisinsk gruppe - Akuttmedisinsk gruppe (AMG) er en ideel undervisningsgruppe bestående av medisinstudenter, fysioterapeuter, og leger.
  [!]
 • Forum for miljø og helse - Forum for miljø og helse har som mål å styrke det helsefremmende og forbyggende miljøarbeidet på lokalt og nasjonalt plan. Vi setter fokus på faktorer i miljøet som kan påvirke folks helse i positiv eller negativ retning.
  [!]
 • Mental Helse Ungdom - Mental Helse Ungdom er en medlemsstyrt ungdomsorganisasjon som er en del av Mental Helse Norge. Vi driver med politisk og samfunnsrettet arbeid innen for feltet psykisk helse og baserer mye av vår virksomhet på frivillig arbeid fra medlemmene.
  [!]
 • Norges Yrkesskadesenter - Norges Yrkesskadesenter veileder og hjelper deg som er yrkesskadet. Vi vil kunne hjelpe deg med forslag og henvisninger til behandling, medisinske spesialister og opplyse deg om rettigheter i forhold til arbeidsgiver og trygdemyndigheter.
  [!]
 • Norsk forening for fedmeforskning (NFFF) - Arbeider for å sette fokus på forskning, undervisning og behandling av helseskadelig overvekt og fedme.
  [!]
 • Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi - Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi (NFKUT) er en landsomfattende fagorganisasjon for Kunst- og uttrykksterapeuter og medlem av paraplyorganisasjonen Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).
  [!]
 • Norsk forening for lungemedisin - Forening kun for leger. Foreningsinformasjon, oppslagstavle, retningslinjer og diskusjonsforum.
  [!]
 • Norsk Protein Intoleranse Forening - NPIF er en organisasjon som arbeider for å gjøre sammenhengen mellom mat og fysiske/psykiske problemer kjent og akseptert hos myndigheter, helsevesen og andre aktører. Et annet viktig arbeid er å dele erfaring og kunnskap med hverandre.
  [!]
 • Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund (PFF) - PFF er en frittstående interesseorganisajon som ivaretar privatpraktiserende fysioterapeuters interesser i forhold til landets politiske organer, trygdeverket, kommunene og pasientene.
  [!]
 • Ryggforeningen i Norge - Informasjon om foreningen og ryggproblemer, nyheter, diskusjonsforum og gjestebok.
  [!]
 • Stiftelsen Organdonasjon - Informasjon om stiftelsen, organdonasjon og donorkort.
  [!]
 • Yngre legers forening - En yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, turnusleger, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater.
  [!]
 • Yrkesskaddes Forbund - Yrkesskaddes Forbund jobber for å ivareta personer med yrkesskade/ yrkessykdom.
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: mai 24, 2014 at 10:05:10 UTC - rediger