In Partnership with AOL
Se også:
 • Dagens Medisin - Uavhengig nyhetsavis for helsesektoren som henvender seg spesielt til leger, tannleger, farmasøyter, sykepleiere studenter og innen disse fag, samt andre beslutningstakere i helsesektoren.
  [!]
 • Helsebiblioteket - Offentlig nettsted fritt tilgjengelig for helsepersonell i Norge. Inneholder over 1800 tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser og en rekke andre verktøy og ressurser.
  [!]
 • Legemiddelhåndboka - Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ.
  [!]
 • Legesiden - Startside for leger og annet helsepersonell. Inneholder direkte søk i Medline og andre søkemotorer, lenkebibliotek som omfatter de fleste medisinske spesialiteter og allmenne temaer.
  [!]
 • MedNytt - Tjeneste fra «Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten» som har som å gi faglig støtte når nye metoder innføres i helsetjenesten. Databasen gir oversikt over nye metoder, lenker til vurderinger og en norsk omtale til noen av vurderingene.
  [!]
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - Kunnskapssenterets nettsider inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer og tilbyr kunnskap om effekt, nytte og kvalitet av metoder, virkemidler og tiltak innen alle deler av helsetjenesten i Norge.
  [!]
 • Norsk Helsenett - Landsdekkende kommunikasjonsnett som knytter sykehus og andre helseaktører sammen i et sikret elektronisk nettverk. Helsenettet eies av de statlige regionale helseforetakene.
  [!]
 • Norsk sykepleierforbund - Fagforening for sykepleiere, skal ivareta sykepleiernes interesser og rettigheter knyttet til lønn, arbeidstid, ansettelser og pensjon.
  [!]
 • Den norske jordmorforening - Selvstendig fagforening for jordmødre. Informasjon om organisasjonen, medlemsfordeler, takster og tidsskrift.
  [!]
 • Den norske legeforening - Fagforening for leger og medisinstudenter i Norge. Nettstedet inneholder nyheter og informasjon om foreningens aktiviteter og interesseområder, samt om legers videre- og etterutdanning.
  [!]
 • Nuvaring - P-ringen som tilfører kroppen langt mindre østrogen enn p-pillen. Informasjon om produktet for helsepersonell.
  [!]
 • Oncolex - Oppslagsverk beregnet på helsepersonell om diagnostikk og behandling av kreft.
  [!]
 • RELIS - Produsentuavhengig legemiddelinformasjon - Offentlig finansiert tjeneste for helsepersonell i Norge som finnes etablert i alle helseregionene. Gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon og svarer på spørsmål fra helsepersonell om blant annet legemidler og terapi, bivirkninger, interaksjoner, graviditet og amming.
  [!]
 • Sykepleien.no - Nettutgaven av tidsskriftet Sykepleien. Helse- og sykepleierelaterte nyheter, lenker til andre nettsider med helserelatert stoff, fagartikler og debatt.
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
[Nurse Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: februar 9, 2015 at 11:59:40 UTC - rediger