In Partnership with AOL
Zie ook:
Deze categorie met sites in andere talen:
 • Agiel, Uitgeverij - Gespecialiseerd in de (ortho-)pedagogie, met name in de sectoren jeugdzorg, (speciaal) onderwijs en gehandicaptenzorg.
  [!]
 • Angerenstein, Uitgeverij - Leerboeken en docentenpakketten voor het mbo.
  [!]
 • Ars Aequi, Juridische uitgeverij - Stichting Ars Aequi is uitgeefster van het juridische studentenblad Ars Aequi. Onder de naam Ars Aequi Libri geeft zij boeken uit voor de juridische opleiding en praktijk.
  [!]
 • Averbode - Uitgever van 17 tijdschriften in het Nederlands en het Frans voor kinderen en jongeren van 2 tot 15 jaar. Online te bestellen. De site geeft informatie over de boeken en de auteurs.
  [!]
 • Van Buurt boek - Werkboeken voor het onderwijs in de informatica.
  [!]
 • Coutinho, Uitgeverij - Educatieve en wetenschappelijke uitgaven voor universitair-, hoger beroeps- en volwassenenonderwijs.
  [!]
 • Damon, Uitgeverij - Boeken over levensbeschouwing en filosofie voor wonderwijs en wetenschap. Fondslijst en bestellijst.
  [!]
 • Edu'Actief Uitgeverij Meppel - Methoden voor beroeps- en volwasseneneducatie en het voortgezet onderwijs. Heeft het fonds van IVIO overgenomen. Methodesites en informatie over docentendagen en de Nationale Nakijkcentrale.
  [!]
 • Educatief, Uitgeverij - Methoden voor beroeps- en praktijkopleidingen. Webwinkel.
  [!]
 • Eisma Edumedia - Methoden voor het voortgezet onderwijs voor de klassieke talen, CKV en het vaardighedenonderwijs. Met catalogus en webwinkel.
  [!]
 • EIW - Leermiddelen voor het handelsonderwijs. Met nieuwsberichten per vakgebied.
  [!]
 • EPN - Educatieve Partners Nederland, educatieve uitgeverij. Online informatie over methodes en gegevens voor docenten en leerlingen.
  [!]
 • Erasmus Publishing - Academische boeken en meer. Informatie over auteurs, catalogus en informatie over het bestellen van boeken.
  [!]
 • De Evenaar, Uitgeverij - Wandkaarten en atlassen.
  [!]
 • HB Uitgevers - Boeken en multimedia over zorg, techniek en agogiek, en atlassen.
  [!]
 • Instruct - Informatie, ondersteuning en bestelmogelijkheid voor informatica-boeken, gericht op het onderwijs.
  [!]
 • Kwintessens - Educatieve uitgaven over sociaal-emotionele vorming, levensbeschouwing en natuur en milieu.
  [!]
 • Lemma - Educatief-wetenschappelijke uitgever op het gebied van economie, bedrijfs- en bestuurswetenschappen, recht, industrieel ontwerpen, gezondheidszorg en sociale wetenschappen.
  [!]
 • Malmberg - Educatieve uitgeverij, onderdeel van Sanoma. Informatie over de methodes.
  [!]
 • Muiswerk Educatief - Producent en uitgever van computerprogramma's voor het onderwijs. Voor differentiatie en individuele remediëring bij het vak Nederlands.
  [!]
 • NIB Software - Uitgever van educatieve software voor het basisonderwijs. Met demonstratieversies van de software.
  [!]
 • NijghVersluys - Educatieve uitgeverij voor het algemeen voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
  [!]
 • Noordhoff Uitgevers - De educatieve uitgeverij, ontwikkelt gedrukte en digitale leerstof voor alle soorten onderwijs.
  [!]
 • Thieme Meulenhoff - Educatieve uitgeverij. Ontwikkelt leermiddelen voor het totale onderwijs: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs & volwasseneneducatie en hoger onderwijs. Informatie over methodes.
  [!]
 • Uitgeverij De Boeck - Webwinkel in vier delen of onderwijsniveaus, met catalogi en nieuwsbrieven per vakgebied.
  [!]
 • Uitgeverij Essener - Lesmethoden voor maatschappijleer en aanverwante vakken. Met extra opdrachten en actualiteitentoets.
  [!]
 • Uitgeverij Nelissen - Gespecialiseerde literatuur voor onderwijs en beroep: hoger sociaal-agogisch onderwijs, pabo en heao. Managementboeken en vakliteratuur.
  [!]
 • VanTricht uitgeverij - Geeft de Troef-reeks uit: leesboeken voor dove kinderen.
  [!]
 • Walvaboek, Uitgeverij - Gespecialiseerd in Economie, Nederlands, moderne talen en Geschiedenis voor het voortgezet onderwijs in Nederland.
  [!]
 • Zwijsen - Uitgever van methoden voor het basisonderwijs, kinderboeken en educatieve software.
  [!]
Meld je aan als vrijwillige redacteur voor deze categorie
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Bezoek onze nevensites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Laatste wijziging: juli 3, 2012 at 6:35:04 UTC - bewerken