In Partnership with AOL
 • Adviesraad Internationale Vraagstukken - Adviezen aan de Nederlandse regering op het terrein van Mensenrechten, Ontwikkelingssamenwerking, Vrede en Veiligheid en Europese Integratie. Bestellen en downloaden van adviezen.
  [!]
 • Algemene Rekenkamer - De Rekenkamer verricht onderzoek naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de overheidsuitgaven en -ontvangsten.
  [!]
 • Belastingdienst - Op de belastingdienstsite vindt u informatie voor particulieren, ondernemers en over douane.
  [!]
 • Centraal Bureau voor de Statistiek - Informatie over de organisatie, over het maken van statistieken en nieuws uit CBS-projecten. Via Statline zijn online bepaalde statistieken beschikbaar.
  [!]
 • Koninklijke Onderscheidingen - Kanselarij der Nederlandse Orden. Zelfstandig bestuursorgaan dat bepaalt welke burgers een koninklijke onderscheiding ontvangen.
  [!]
 • De Kustwacht - Informatie over de organisatie en het materieel.
  [!]
 • Ovia.nl - Portal voor overheidsinkopen en aanbesteden.
  [!]
 • Planbureau voor de Leefomgeving - Verkent systematisch ruimtelijke ontwikkelingen in het heden en in de toekomst, agendeert en signaleert nieuwe onderwerpen, schetst nieuwe beelden en ontwerpen. Programma, publicaties en kennisportaal.
  [!]
 • Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiĆ«le verhoudingen - De Rob en de Rfv zijn adviesorganen van de regering en het parlement.
  [!]
 • Rijksoverheid: Regering - Biedt een verzameling van het regeringsnieuws, een overzicht van departementale nieuws dat online verschenen is en achtergrondinformatie over het regeringsbeleid.
  [!]
 • Sociaal Cultureel Planbureau - Het SCP is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut, dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt.
  [!]
 • Staatsbosbeheer - Deze zelfstandig opererende overheidsorganisatie beheert door heel Nederland natuurgebieden.
  [!]
 • Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen - Zelfstandig bestuursorgaan. Verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers en werkgevers, waaronder de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
  [!]
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - Adviescollege van de regering. Nieuws en publicaties.
  [!]
Meld je aan als vrijwillige redacteur voor deze categorie
[Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Bezoek onze nevensites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Laatste wijziging: september 26, 2013 at 11:14:09 UTC - bewerken