In Partnership with AOL
Zie ook:
Deze categorie met sites in andere talen:
 • Overheid.nl - Initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verwijzingen naar landelijke, lokale en internationale overheidsinstellingen. Bevat ook alle persberichten, handelingen, eerste en tweede kamerstukken, agenda's en andere oficiële publicaties van de Nederlandse overheid (vanaf 1995).
  [!]
 • Actieplan Cultuurbereik - Heeft tot doel méér en vooral ook nieuw publiek bij cultuur te betrekken. Afspraken tussen rijk, provincies en dertig grote gemeenten.
  [!]
 • Binnenlands Bestuur - Platform voor het openbaar bestuur. Digitale versie van het weekblad.
  [!]
 • CAOP - Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel. Gespecialiseerd in procesbegeleiding van arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsverhoudingen en geschilbeslechting binnen de publieke sector.
  [!]
 • e-overheid - Stimuleert en ondersteunt kenniswisseling tussen overheden om een impuls te geven aan de tot standkoming van de elektronische overheid. Nieuwsbrief, kennisbank en toelichting op het beleid.
  [!]
 • Eurowet - Bedrijf voor lobby in Brussel en Den Haag (Europese Commissie en Parlement, Ministeries, Productschappen, Brancheverenigingen, Douane etc.), advisering over de interpretatie van de wetgeving, informatie over nieuwe ontwikkelingen, assistentie bij problemen en analyse van markt- en politieke ontwikkelingen op het gebied van de voedings- en genotmiddelenindustrie.
  [!]
 • GemNet - Een besloten netwerk voor gemeenten, woningcorporaties, provincies, ministeries, waterschappen en andere overheden.
  [!]
 • Gezondheidsraad - Adviessorgaan voor parlement en regering over de stand van wetenschap op het gebied van de volksgezondheid. Informatie ovcer de organisatie, de leden en zoekmogelijkheden naar publicaties en rapporten.
  [!]
 • IOO - Economisch onderzoek voor de publieke sector. Bedrijfsprofiel, onderzoeksterreinen en onderzoeksresultaten.
  [!]
 • De Nederlandsche Bank - De centrale bank van Nederland. Actueel nieuws, de organisatie, statistieken en informatie over geld en het monetair beleid.
  [!]
 • Politie - De officiële website met info over de organisatie, nieuws, politieberichten, tips en een FAQ.
  [!]
 • Politie: vraag en antwoord - Site van een politieman, met info over de politie en haar werkzaamheden en uitleg van wetgeving. De opsteller geeft ook antwoord op uw vragen over de politie.
  [!]
 • Politieacademie - Politie Onderwijs- en Kenniscentrum. Levert onderwijs en kennisdiensten aan de politie.
  [!]
 • Public Key Infrastructure - Informatiecentrum over het gebruik van de elektronische handtekening voor overheidsdiensten.
  [!]
 • Waterschappen - Nieuws van de Nederlandse waterschappen. Lijst en links van waterschappen en hoogheemraden.
  [!]
Meld je aan als vrijwillige redacteur voor deze categorie
[Dutch_Map_Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Bezoek onze nevensites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Laatste wijziging: mei 15, 2013 at 0:45:04 UTC - bewerken