Organisaties en verenigingen vanuit de christelijke visie.
Alpha België
Alpha-cursus in de katholieke kerk: kennismaking met het christelijk geloof voor mensen van vandaag.
Bond Zonder Naam
Wie ze zijn, wat ze doen, hun projecten, E-kaarten en nieuws.
Broederlijk Delen
Niet Gouvernementele Organisatie actief in vele derde wereldlanden.
Evangelisch Jeugd Verbond
Het Evangelisch Jeugd Verbond is een landelijk erkende jeugdvereniging die ondersteuning, vorming en dienstverlening aanbiedt aan het evangelische kinder- en jeugdwerk in Vlaanderen.
Geloof en Leven
Artikelen voor mensen die christelijk willen leven of die zich afvragen wat het leven inhoudt. Een uitgave van de Maria-Kefasgemeenschap.
De Graankorrel
Uitgebreide voorstelling, grondslag, geschiedenis en getuigenissen van het animatie centrum en haar medewerkers.
Kerknet Vlaanderen
Hier kun je iets meer vernemen over de levendige geloofsgemeenschap die de Kerk in Vlaanderen is. Je vindt er informatie over de bisschoppenconferentie, de vlaamse bisdommen, de parochies, de religieuze gemeenschappen, orden, congregaties en over hun pastorale projecten.
De Korenaar
De groep uit Oudenaarde is sinds 1976 actief om op een hedendaagse manier mee te werken aan de Nieuwe Evangelisatie in Vlaanderen. Zij realiseren religieuze audiovisuele programma's voor verenigingen, parochies, scholen en geloofsgemeenschappen.
Missiebond Lendelede
Missiebond Lendelede wil een open venster zijn op de wereld en maatschappij.Vanuit de christelijke inspiraratie helpen wij zendelingen missionarissen,religieuzen en ontwikkelingshelpers.
Missio België
Missio is een internationale kerkorganisatie die de wereldwijde uitwisseling en solidariteit tussen christelijke gemeenschappen bevordert en ontmoetingen met andere culturen en godsdiensten promoot.
Pinkster Jeugd Vlaanderen
Samenwerking van de verschillende jongerengroepen van de pinkstergemeenten in Vlaanderen.
Rentapriest
Priester en locatie beschikbaar wanneer u in eigen parochie niet terecht kunt.
Startpunt
Een organisatie die christelijke muziekbands en kunstenaars samenbrengt en een kans biedt om meer bekendheid te krijgen. Ze organiseren concerten, festivals zoals Startforum en parties en willen hierdoor een waaier aan nieuw talent aanbieden.
Tearfund Belgium
Tearfund (°1979) werd opgericht als een christelijk evangelische NGO om de bijdrage van de protestants/evangelische kerkgemeenschappen voor armoedebestrijding in de Derde Wereld verantwoord te besteden.
Werkplaats voor Theologie en Maatschappij
In de Werkplaats voor Theologie en Maatschappij wordt gezocht naar een bevrijdende spiritualiteit in een maatschappelijk kader. Staande in de drie grote tradities, de joods-christelijke-, de socialistische- en de feministische-, voor zover die bevrijdend zijn, willen zij blijven samenscholen tot verandering.
[Many Mozillas]
Laatste wijziging:
22 april, 2015 op 10:48:49 UTC
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag