Een denominatie is een kerkelijke gezindte of religieuze stroming.

subcategorieën 2

Zie ook: 1

Evangelische Christengemeenten Vlaanderen
Heeft de opdracht gekregen om de gezamenlijke belangen en projecten binnen de Christengemeenten te behartigen. Dit houdt in: De organisatie van het jeugd- en kampwerk; planning en uitwerking van conferenties; redactie van de Nieuwsbrief;  tewerkstelling van werkers. Het onderhouden van contacten met andere denominaties.
Gemeenschap van de Goede Herder
Oud-Katholieke kerkgemeenschap, kom meer te weten over wie zij zijn, vanwaar zij komen, wat zij doen en waar zij wonen, leven en werken.
Synodale Katholieken van België
Nadenken over het geloof en de geloofsgemeenschap, over de rol, de taak en het functioneren van de kerk in de huidige wereld. Tot het realiseren van een rechtvaardige, bevrijde samenleving.
Verbond Vlaamse Pinkstergemeenten
Een samenwerking tussen een vijfenveertig pinksterkerken en tiental organisaties in Vlaams België. Adressen van kerken en organisaties. Aktiviteitenagenda, E-maillijst en ruime Linkpagina.
Vrije Evangelische Gemeenten
Een groep kerken in Vlaanderen die samen willen werken, samen afspraken willen maken, samen bezig willen zijn met de verkondiging van het evangelie.
[Many Mozillas]
Laatste wijziging:
4 april, 2012 op 10:46:19 UTC
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag