Eén van de grote wereldreligies

subcategorieën 3

Zie ook: 1

Dienst voor gezinspastoraal
Gezinspastoraal wil, vanuit een christelijke inspiratie, ondersteuning zijn voor gezinnen in al hun verscheidenheid. Thema's: Huwelijksvoorbereiding, gezinswerking, scheiding, nabestaanden bij zelfdoding, gevangenispastoraat.
Evangelische Radio en Televisie Stichting
Heeft tot doel om radio en televisie uitzendingen te verzorgen in Vlaanderen binnen de verantwoordelijkheid van de Federale Protestantse Synode.
Evangelische Theologische Faculteit
De Evangelische Theologische Faculteit biedt onderwijs op universitair niveau en daarmee de hoogste academische kwalificaties: licentiaat (in Nederland, doctorandus) en doctor in de godgeleerdheid.
Faculteit Godgeleerdheid
Staat in voor de ontwikkeling en de coördinatie van het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening op het gebied van de theologie.
Godsvriendenhuis
Informatie van deze gemeenschap in Herent.
Jezuieten in Nederland & Vlaanderen
Hun spiritualiteit en geschiedenis. Hoe jezuïeten als religieuzen vandaag wonen en werken. De oorsprong en geschiedenis van de orde. De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola.
Kadoc
Het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving bestudeert de ontwikkeling van de katholieke gemeenschap in Vlaanderen in de 19de en 20ste eeuw. De documentatiecollecties geven een kijk op het katholiek leven in Vlaanderen / België vroeger en nu in al zijn facetten: religieus, cultureel, sociaal, politiek, economisch.
Pastorale vieringen
Eucharistie en andere liturgische vieringen voor school en parochie. Naast de volledige vieringen kun je er ook teksten en gebeden aantreffen die bruikbaar zijn bij het opstellen van vieringen in scholen, parochies en jeugdbewegingen. De vieringen zijn christelijk van oorsprong, maar staan open voor andere geloofstradities. Rituelen en symbolen, bijbelteksten, teksten, gebeden en liedteksten spelen een belangrijke rol.
Pax Christi Vlaanderen
Pax Christi Vlaanderen zet zich al meer dan 50 jaar in  voor vrede, mensenrechten en verzoening. De beweging in de geschiedenis en vandaag: strategie, akties, agenda van Vlaanderen en Internationaal .
Poverello
Dagonthaal voor mensen met kleine en grote noden in 14 verschillende plaatsen in België.
Protestants Christelijk Onderwijs
Voorstelling van Scholen met de Bijbel, begeleidingscellen, leden, projecten, agenda en nieuws.
Real Life
Een dynamische christelijke website. Ontdek Gods liefde als nooit tevoren. Posters en boekjes die je helpen God te leren kennen. Liefde, passie, uniek, eigentijds, krachtig.
Tijdschrift voor Geestelijk Leven
Een tweemaandelijks Vlaams-Nederlands tijdschrift. Samenvattingen van het tijdschrift en een discussieforum.
Vrouwen Ecclesia Spiritualiteit tussen Amazones
Informatie over wie Vesta is, activiteiten, Begijnen, sjerproject, artikelen, cursieven en netwerken.
Vrouwen Priester? -Jazeker!
Het gesprek over de wijding van vrouwen in de Katholieke Kerk. Waarom vrouwen de heilige wijding kunnen ontvangen.

Andere talen 2

[Many Mozillas]
Laatste wijziging:
23 februari, 2016 op 7:24:08 UTC
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag