In Partnership with AOL
Zie ook:
Deze categorie met sites in andere talen:
 • Artsen Zonder Grenzen in België - Informatie over projecten in België, regionale antennes, jeugdprojecten en andere rubrieken.
  [!]
 • BinnenBeest.be - Het centrale meldingspunt voor vermiste dieren in Vlaanderen. Informatie over hoe u kunt helpen, verhalen, dierenasiels en links.
  [!]
 • Child Focus - Het Europees Centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen is een privé stichting naar Belgisch recht, erkend als instelling van openbaar nut en met een internationale dimensie.
  [!]
 • Davidsfonds - Het Davidsfonds is een socio-culturele vereniging met 590 afdelingen in Vlaanderen. De drie prioritaire werkdomeinen: taal en lezen, kunst en muziek en geschiedenis.
  [!]
 • Gezinsbond - Behartigt de belangen van het gezin op politiek en sociaal-cultureel vlak, biedt een waaier van diensten en stimuleert het verenigingsleven.
  [!]
 • Gilde der Dendermondse kruisboogschutters van Sint-Joris - Zij beschouwt zichzelf als de geestelijke opvolger van de oorspronkelijke kruisbooggilde, die voor het eerst wordt vermeld in stadsrekeningen van 1377.
  [!]
 • Kif Kif - Een onafhankelijke site rond multiculturalisme en burgerschap, integratie en migratie.
  [!]
 • LETS Vlaanderen - Een principe dat gebaseerd is op de alom gekende ruilhandel: "ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij". Er wordt nu een centrale administratie geplaatst die alle handelingen registreert en administreert.
  [!]
 • Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen - Het Overlegcentrum coördineert de Verenigingen van de Vlaamse Beweging en stimuleert hen in hun activiteiten.
  [!]
 • Rode Kruis Vlaanderen - Officiële website.
  [!]
 • Sensoa - Diensten- en expertisecentrum rond hiv/aids en seksueel overdraagbare aandoeningen.
  [!]
 • SOS Belgium - Wil het duidelijk maken dat de communautaire kwestie een zaak van politici is, en dat de splitsing van België onterecht zou zijn. Probeert ook om problemen aan te kaarten en daarbij mogelijke oplossingen te bieden, tussen Vlamingen en Walen.
  [!]
 • Studiant - Met veel informatie, rubrieken en links die voor studenten bestemd zijn.
  [!]
 • Vermeylenfonds - Socio-culturele vereniging voor volwasseneneducatie.
  [!]
 • Vlaams Centrum voor Volkscultuur - Met informatie over het VCV.
  [!]
 • Vlaamse Esperantobond - Informatie over Esperanto en wat mensen er in Vlaanderen en in de wereld mee kunnen doen. Die VZW heeft tot doel die internationale taal en zijn ideeëngoed onder een ruim publiek te verspreiden.
  [!]
 • Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw - De VVIA bundelt de krachten van de privaatrechtelijke initiatieven, en treedt op als spreekbuis voor deze naar andere organisaties, de overheid en het buitenland.
  [!]
 • Willemsfonds - Vanuit een Vlaamse, vrijdenkende, humanistische en liberale identiteit streeft het fonds een zo breed mogelijke ontplooiing van de medemens na. Profiel en geschiedenis, informatie over lidmaatschap en activiteiten.
  [!]
Meld je aan als vrijwillige redacteur voor deze categorie
[Many Mozillas]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Bezoek onze nevensites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Laatste wijziging: mei 19, 2016 at 23:35:06 UTC - bewerken