In Partnership with AOL
 • ABC Onderwijsadviseurs - Onderwijsbegeleidingsdienst in Amsterdam gespecialiseerd in vakinhouden, schoolontwikkeling, leerlingzorg en schoolmanagement.
  [!]
 • APS - Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, instituut voor onderwijsverbetering, Nederland.
  [!]
 • Arie van Loon - Specialist in onderwijsfinanciën, voor advies en interim - helpt schoolbesturen financieel in control te blijven en hun bedrijfsvoering te optimaliseren.
  [!]
 • BCO Onderwijsadvies - Begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding in Venlo voor leerlingen en docenten in het primair en het voortgezet onderwijs.
  [!]
 • Begrotingmaken.eu - Eenvoudig een goede meerjarenbegroting maken voor PO of SBO? Het gratis model Schoolbegroting laat besturen van 1 tot 100 scholen beleidsrijk en accuraat begroten.
  [!]
 • BO3 - Bureau voor opleidingen en ontwikkeling in het onderwijs te Groningen. Legt zich toe op het begeleiden van veranderingen en veranderingsprocessen binnen onderwijsinstellingen.
  [!]
 • Bureau Bezem - Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen zoals beelddenken, faalangst en problemen met wiskunde. Ook worden er trainingen voor begeleiders verzorgd.
  [!]
 • CED Groep - Ondersteunt, traint en coacht professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang of het onderwijs. Gevestigd in Rotterdam.
  [!]
 • Cedin - Innoverende en dienstverlenende organisatie voor de educatieve sector, gericht op onderwijsinstellingen in de provincies Fryslân en Groningen, maar ook daarbuiten.
  [!]
 • Cinop - Het Centrum voor Innovatie van Opleidingen is een onderzoeks- en adviesbureau dat helpt bij het ontwerpen van nieuwe leerconcepten en het oplossen van opleidings­vraagstukken.
  [!]
 • Cito - Instituut voor Toetsontwikkeling, met uitgebreide informatie over de activiteiten en toetsen voor verschillende types onderwijs.
  [!]
 • Consent - Levert ondersteuning aan alle Enschedese basisscholen voor openbaar en speciaal voortgezet onderwijs.
  [!]
 • CPS - Organisatie in Nederland die advies inzake onderwijs aanbiedt, cursussen en conferenties organiseert en onderwijsmateriaal ontwikkelt.
  [!]
 • Dyade - Dienstverlening voor het onderwijs in Nederland die producten aanbiedt op het gebied van administratie, beheer en bestuur.
  [!]
 • EDventure - Vereniging van onderwijsbegeleidingsdiensten in Nederland.
  [!]
 • Ideeënwerkplaats - Training, coaching en begeleiding voor docenten en leidinggevenden in didactiek, communicatie en teamontwikkeling.
  [!]
 • IJsselgroep - Maatschappelijke onderneming die advies, begeleiding, opleiding en nascholing voor het onderwijs in Nederland aanbiedt.
  [!]
 • KPC Groep - Adviesbureau dat organisaties en bedrijven helpt bij de verbetering van onderwijs en opleidingen, zowel in als buiten Nederland.
  [!]
 • OBD Noordwest-Holland - Verzorgt begeleiding voor het onderwijsinstellingen in de regio's Noord- en Midden-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland.
  [!]
 • OnderwijsAdvies - Adviesbureau in Zoetermeer dat zich richt op zowel leraren als schoolbestuurders. Actief op alle onderwijsniveaus in Nederland.
  [!]
 • Onderwijsbureau Twente - Onderwijsbureau Twente is de dienstverlener in Oost-Nederland voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en organisaties voor kinderopvang
  [!]
 • OSGMetrium - Biedt administratie, advies, personeelsdiensten en juridisch ondersteuning.
  [!]
 • Scholen met Succes - Adviesbureau in Haarlem dat scholen helpt bij het verbeteren van hun organisatie door middel van peilingen, strategisch onderzoek en communicatie-screening.
  [!]
 • Schoolvoorbeeld - Ondersteuning bij veranderingsprocessen en projecten vanuit een bedrijfskundige invalshoek, met aandacht voor didactische aspecten.
  [!]
 • SLO - Stichting Leerplanontwikkeling Nederland, gespecialiseerd in leerprocessen.
  [!]
 • SMK Trainingen - Verzorgt dynamische trainingen over omgaan met agressie met afwisseling van praktijk en theorie, denken en doen.
  [!]
 • Steunpunt Intercultureel Onderwijs - Voor ondersteuning binnen het gelijke onderwijskansenbeleid in Vlaanderen.
  [!]
 • Het TalentenLab - Onderwijsadvies op het gebied van talentontwikkeling, gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid.
  [!]
 • Vonk en Visie VOF - Deze website biedt een overzicht van inspirerende nascholingen voor leraren, leerlingenbegeleiders en directies van scholen.
  [!]
 • Wend! - Training en coaching van leerkrachten en het begeleiden van veranderingstrajecten, Pijnacker.
  [!]
Meld je aan als vrijwillige redacteur voor deze categorie
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Bezoek onze nevensites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Laatste wijziging: mei 20, 2016 at 20:54:08 UTC - bewerken