In Partnership with AOL
 • ABC Onderwijsadviseurs - Onderwijsbegeleidingsdienst in Amsterdam gespecialiseerd in vakinhouden, schoolontwikkeling, leerlingzorg en schoolmanagement.
  [!]
 • APS - Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, instituut voor onderwijsverbetering, Nederland.
  [!]
 • BCO Onderwijsadvies - Begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding in Venlo voor leerlingen en docenten in het primair en het voortgezet onderwijs.
  [!]
 • BO3 - Bureau voor opleidingen en ontwikkeling in het onderwijs te Groningen. Legt zich toe op het begeleiden van veranderingen en veranderingsprocessen binnen onderwijsinstellingen.
  [!]
 • Bureau Bezem - Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen zoals beelddenken, faalangst en problemen met wiskunde. Ook worden er trainingen voor begeleiders verzorgd.
  [!]
 • Cedin - Innoverende en dienstverlenende organisatie voor de educatieve sector, gericht op onderwijsinstellingen in de provincies Fryslân en Groningen, maar ook daarbuiten.
  [!]
 • Cinop - Het Centrum voor Innovatie van Opleidingen is een onderzoeks- en adviesbureau dat helpt bij het ontwerpen van nieuwe leerconcepten en het oplossen van opleidings­vraagstukken.
  [!]
 • Cito - Instituut voor Toetsontwikkeling, met uitgebreide informatie over de activiteiten en toetsen voor verschillende types onderwijs.
  [!]
 • Consent - Levert ondersteuning aan alle Enschedese basisscholen voor openbaar en speciaal voortgezet onderwijs.
  [!]
 • CPS - Organisatie in Nederland die advies inzake onderwijs aanbiedt, cursussen en conferenties organiseert en onderwijsmateriaal ontwikkelt.
  [!]
 • Dyade - Dienstverlening voor het onderwijs in Nederland die producten aanbiedt op het gebied van administratie, beheer en bestuur.
  [!]
 • IJsselgroep - Maatschappelijke onderneming die advies, begeleiding, opleiding en nascholing voor het onderwijs in Nederland aanbiedt.
  [!]
 • KPC Groep - Adviesbureau dat organisaties en bedrijven helpt bij de verbetering van onderwijs en opleidingen, zowel in als buiten Nederland.
  [!]
 • OBD Noordwest-Holland - Verzorgt begeleiding voor het onderwijsinstellingen in de regio's Noord- en Midden-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland.
  [!]
 • OnderwijsAdvies - Adviesbureau in Zoetermeer dat zich richt op zowel leraren als schoolbestuurders. Actief op alle onderwijsniveaus in Nederland.
  [!]
 • Scholen met Succes - Adviesbureau in Haarlem dat scholen helpt bij het verbeteren van hun organisatie door middel van peilingen, strategisch onderzoek en communicatie-screening.
  [!]
 • Schoolvoorbeeld - Ondersteuning bij veranderingsprocessen en projecten vanuit een bedrijfskundige invalshoek, met aandacht voor didactische aspecten.
  [!]
 • SLO - Stichting Leerplanontwikkeling Nederland, gespecialiseerd in leerprocessen.
  [!]
 • Steunpunt Intercultureel Onderwijs - Voor ondersteuning binnen het gelijke onderwijskansenbeleid in Vlaanderen.
  [!]
 • VVI Onderwijsgroep - Coacht Nederlandse onderwijsinstellingen bij het implementeren van trajecten van onderwijsvernieuwing, alsook bij de inrichting van leeromgevingen en leerpleinen.
  [!]
 • Wend! - Training en coaching van leerkrachten en het begeleiden van veranderingstrajecten, Pijnacker.
  [!]
 • WPRO - Vereniging van onderwijsbegeleidingsdiensten in Nederland.
  [!]
Meld je aan als vrijwillige redacteur voor deze categorie
Copyright © 1998-2015 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Bezoek onze nevensites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Laatste wijziging: februari 6, 2015 at 14:05:10 UTC - bewerken