In Partnership with AOL
Zie ook:
Deze categorie met sites in andere talen:
 • Aktiegroep Geluidshinder Gaasperdammerweg - Aktiegroep tegen overlast van lawaai, stank en vuil van de Gaasperdammerweg (A9) te Amsterdam.
  [!]
 • Antwerken - Een presentatie van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen.
  [!]
 • ANWB - Belangen- en serviceorganisatie voor de Nederlandse automobilist. Nieuws, informatie over verzekeringen, online winkel en heel veel tips en informatie voor de automobilist.
  [!]
 • Autopia - Vlaams steunpunt voor kleinschalig, particulier autodelen, en voor de gemeenten die plaatselijke initiatieven willen opstarten.
  [!]
 • Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw - Lid van de Europese reizigersfederatie EPF. Verdediger van de belangen van openbaarvervoergebruiker. Met standpunten, campagnes en de deelsites van spoorlijncomite's.
  [!]
 • Carpool - Taxistop over het autodelen van en naar het werk. Met de parkings en tips.
  [!]
 • CROW - Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Informatie over activiteiten, agenda, projecten, congressen, cursussen en magazine.
  [!]
 • Geluid en Verkeer - Technische en wettelijke informatie over geluidhinderbestrijding.
  [!]
 • Ik ben ROB - De vereniging Rustig Op de Baan: met tips, gratis stickers en de lopende acties.
  [!]
 • Ikbenvoor.be - Groep van burgers en organisaties die gaan voor een veiliger verkeer. Met campagnes en een verkeersveiligheidsbarometer.
  [!]
 • Komimo - Overlegforum en de drijvende kracht achter de sensibilisatiecampagnes De Week van de Zachte Weggebruiker en de Week van Vervoering.
  [!]
 • Leuven - Brussel v.v. - Het relaas van een pendelaar. Met de vertragingen van de nmbs op dit traject, voor de tweede helft van het jaar 2000.
  [!]
 • Het Nieuwe Rijden - Energiebewust autorijden. Informatie voor automobilisten, vrachtwagenchaufeurs en over welke auto te rijden.
  [!]
 • OV-fiets - Huurfiets voor het openbaar vervoer. Waar en hoe te huren.
  [!]
 • Regio Groningen-Assen - Project voor een regionaal netwerk van openbaar vervoer in de regio Groningen - Assen. Nieuws, documentatie, het waarom en de ambitie. Lijst van aangesloten gemeenten.
  [!]
 • ROVER - Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer - Zet zich in voor de belangen van de reizigers van alle vormen van openbaar vervoer. Nieuws, activiteiten, producten, lid worden en links.
  [!]
 • Sebaction - Sensibiliseert de overheid voor veiligheid van jonge weggebruikers. Vermindert het aantal weekendongevallen door een systeem van taxicheques en rijstages.
  [!]
 • Stichting voor gedeeld autogebruik - Informatie over het delen van auto's, waaronder links naar commerciële aanbieders en advertenties van particulieren die hun auto willen delen en gegevens over verzekeren.
  [!]
 • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid - Online kennisbank, nieuws en informatie over publicaties.
  [!]
 • Theoriecursus.nl - Forumdiscussie over actuele verkeerszaken.
  [!]
 • TrafficLinq - Fotodatabase voor verkeerskundigen.
  [!]
 • VAB - Vlaamse Automobilistenbond - Belangenvereniging, pechverhelpingsdienst, en opsteller van mobiliteitsdossiers. Met onder meer hun historiek.
  [!]
 • Verkeerskunde - Vaktijdschrift over verkeer en vervoer. Online nieuws, links, vacatures en hoe je lid kunt worden.
  [!]
 • Verontruste ANWB-ers - Streven na dat de ANWB zijn invloed aanwendt voor een milieuvriendelijker verkeers- en vervoerssysteem. Nieuws en artikelen hierover.
  [!]
 • Voetgangersbeweging - Organisatie die onder meer bijdroeg aan het tot stand komen van de voorrang op zebrapaden. Met heet-van-de-naaldberichten over knelpunten op Vlaamse voetpaden.
  [!]
 • VOR Bulletin - Tellingen van het aantal verkeersongevallen in Nederland, uitgesplitst per gemeente.
  [!]
 • Zonder auto kan het ook - Deze stichting propageert het om sportvelden per fiets of openbaar vervoer te bezoeken. Activiteiten, nieuwsbrief en winkel.
  [!]
Meld je aan als vrijwillige redacteur voor deze categorie
[Car Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Bezoek onze nevensites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Laatste wijziging: maart 17, 2016 at 15:05:09 UTC - bewerken