Immigratie is het zich vestigen in een ander land of gebied. Een immigrant is een inkomend landverhuizer. In tegenstelling tot een toevallige bezoeker of reiziger, wenst een immigrant zich voor langere tijd in het land te vestigen. De immigratie betekent in-migratie in een land, en is het omgekeerde van emigratie, hetgeen weg-migratie betekent.
Om de instroom van immigranten sociaal-economisch in goede banen te leiden, ontwikkelt elk land zijn eigen migratiebeleid. Dit beleid bepaalt hoe het land omgaat met de immigranten, hoeveel er worden toegelaten en aan welke eisen iemand moet voldoen om het land binnen te mogen

Bron: Wikipedia

Zie ook: 1

Immigratie- en Naturalisatiedienst - IND
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het terrein van toelating, naturalisatie, toezicht, terugkeer en grensbewaking.
Internationale Organisatie voor Migratie
IOM biedt in Nederland verblijvende vreemdelingen hulp bij migratie, remigratie, doormigratie en gezinshereniging.
Landgenoten of Buitenlui
Blog over o.a. de 'massa-immigratie' door Flip Vandyke.
Nederlands Centrum Buitenlanders
Een landelijk kennis-, expertise- en adviescentrum met ervaring in het begeleiden, van migranten en migrantengroepen in Nederland. Met informatie en nieuws.
NMI - Nederlands Migratie Istituut
Helpt migranten en erkende vluchtelingen een antwoord te krijgen op de vraag: ‘Blijf ik in Nederland of ga ik terug naar het land waar ik vandaan kom?'
Stichting Buitenlandse Partner
Verenigt Nederlanders die een partner hebben van buiten de Europese Unie. Biedt praktische informatie over procedures en onderlinge hulp via een forum.
Stichting Steun Remigranten
Zet zich in voor remigranten en hun familieleden, zowel in Nederland als in Marokko.
Vijfeeuwenmigratie.nl
Project van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM). Bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van de migratie naar Nederland. Naast historische informatie en collecties van archieven en musea is ruimte gemaakt voor bijdragen van deskundigen, amateurhistorici en andere bezoekers van de website.
Wikipedia - Immigratie
Informatie over immigratie, de gevolgen daarvan en het beleid in Nederland en België.

Andere talen 13

[Questioning Mozilla]
Laatste wijziging:
23 februari, 2016 op 9:24:11 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen