Websites die onderwijs vraagstukken benaderen vanuit de invalshoek van de interculturalisering.
Centrum Babylon
Centrum voor Studies van de Multiculturele Samenleving aan de Universiteit van Tilburg (UvT).
Echo - het Expertise Centrum allochtonen Hoger Onderwijs
In samenwerking met universiteiten en hogescholen, werkt ECHO aan de bevordering van in- door- en uitstroom van allochtonen in het hoger onderwijs.
Hogeschool De Horst - De Opleiding voor Sociale Beroepen in Driebergen
Hogeschool De Horst heeft als Speerpunt het 'Managen van diversiteit' intercultureel religie, ethiek en zingeving gendervraagstukken.
Parel
Parel, landelijk adviescentrum voor interculturele leermiddelen te Utrecht. Parel draagt bij aan kwaliteitsverbetering van leermiddelen door het analyseren en beoordelen van leermiddelen vanuit een interculturele visie, bijvoorbeeld aan de hand van de vraag of in teksten en afbeeldingen stereotiepen of vooroordelen worden bevestigd of juist bestreden.
Stichting Irfan Educatief Centrum
Stichting Irfan Educatief Centrum verzorgt Turkse lessen en cursussen voor Nederlandstaligen en Nederlandse lessen en cursussen voor allochtonen.
Tijm
Website met tips en suggesties over interculturaliseren in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.
[Block Toy Mozilla]
Laatste wijziging:
29 augustus, 2012 op 14:45:03 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen