Websites over diversiteit. Diversiteit is een bepaalde visie aangaande maatschappelijke verhoudingen. In deze visie staat centraal de gelijkwaardigheid van éénieder ongeacht haar/zijn achtergrond.
Interculturele communicatie
Deze website over interculturele communicatie wordt gemaakt door W. Shadid. Het gaat hier ook om vraagstukken aangaande de multiculturele samenleving,intercultureel management,integratie, vooroordelen, stereotypen, minderheden, etniciteit en vooroordelen, discriminatie, integratie allochtonen, taal, taal en interculturele communicatie, attitude en intergroepsverhoudingen
Achkar Consultancy, bureau voor diversiteitsvraagstukken
Organisatie- en communicatieadviesbureau, gespecialiseerd in diversiteitsvraagstukken. Achkar Consultancy wil werken "vanuit een positieve benandering op een vernieuwende wijze aan multiculturele vraagstukken."
Besturen.Net Amsterdam
www.amsterdam.besturen.net brengt vraag en aanbod voor bestuursfuncties bij elkaar met het oog op diversiteit. Het doel van www.amsterdam.besturen.Net is het bevorderen van de toestroom en doorstroom van allochtonen in maatschappelijke besturen door het aanleggen van een databank waarin potentiële bestuurders zijn opgenomen.
De Beuk
Organisatie-Adviesbureau de Beuk gespecialiseerd in diversiteit en etnische relaties.
BRIZA Muziekgroep
Een multiculturele groep die muziek- en dansvoorstellingen maakt voor jeugd en jongeren waarin op een aansprekende manier gebruik wordt gemaakt van 'live' muziek, dans en video-animatie.
City Safari - Een ontdekkingsreis door de grote stad
City Safari & Diner Safari: Een multiculturele ontdekkingsreis door de grote stad.
Macori Consult B.V.
Macori Consult B.V. is een nationaal en internationaal opererend, organisatie-advies-en trainingsbureau, gericht op ondersteunende dienstverlening in het kader van Management van Diversiteiten en Klantgericht Management voor dienstverleners.
Marcato Mondial
Het multicultureel festival 'Marcato mondial´van het stadsdeel Blerick in Venlo biedt culturele minderheidsgroeperingen een kans en podium zich te presenteren, met als primair doel de positieve beeldvorming over allochtone cultuuruitingen te versterken.
SEBA
Seba is gespecialiseerd in diversiteitsmanagement.
Seba Interim management en advies
Seba Interim management en advies is gespecialiseerd in diversiteitsmanagement.
Social Adventures
Stichting Social Adventures is opgericht om een bijdrage te leveren aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken rond de multiculturele samenleving.
[Block Toy Mozilla]
Laatste wijziging:
4 juni, 2016 op 13:07:28 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen