Wetenschappelijke dissertaties, artikelen, lezingen en andere publicaties over theologische thema's.

Zie ook: 1

Catholica Neerlandica Impressa
Elektronische versie van dit boek dat een overzicht geeft van de geestelijke literatuur in de periode 1500-1727. Doorzoekbaar op titel en auteur.
Clemens' eerste brief aan de Corinthiërs
Onderzoek naar de echtheid van dit geschrift, door dr. G.A. van den Bergh van Eysinga. [PDF]
Freuds Mozeswerk
Proefschrift van A.F.M. Mampuys. Een commentaar bij Freuds Mozeswerk, zijn Ik-splijtingstekst en de Wolfmancasus.
De Hollands-radicale benadering van de Paulijnse brieven
Nederlandse vertaling van dit door Hermann Detering in 1996 geschreven werk. [PDF]
Interactieve Geloofscommunicatie
Proefschrift van D. Timmers-Huigens over intergeneratieve communicatie in de christelijke gemeenschap.
Kerk onder patriottenbewind
Proefschrift van W.H. den Ouden. Over de kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek.
Ontvankelijk Denken
Proefschrift van A.A.W. Zondervan. Over moderniteit en transcendentie in het werk van Philip Rieff.
Openbaring van Johannes
Proefschrift van E.R. Jonker. Een praktisch-theologische analyse van de voorbereiding van een preek of catechese over de Openbaring van Johannes.
Ordening van dienst
Proefschrift van K.W. de Jong. Over de achtergronden van en ontwikkelingen in de eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Schijn en wezen
Artikel over de datering van het Lukas-evangelie in samenhang met andere dateringen, door J.M.M. Thurlings.
Theologische artikelen
Uitgebreide database met online artikelen over theologische onderwerpen. Tevens informatie over een tiendelige studiebijbelserie van het Oude Testament.
Wijsheid van Salomo
Proefschrift van G.J. Boiten over de retorische opbouw van het boek Wijsheid van Salomo en naar de betekenis van Vrouwe Wijsheid. Volledig beschikbaar in PDF-formaat.
[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
23 september, 2016 op 20:36:53 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen