Bevat websites van faculteiten, opleidingen en cursussen theologie, godgeleerdheid of levensbeschouwing.

Zie ook: 1

Azusa theologische hogeschool
Het hbo-opleidingsinstituut van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) te Amsterdam.
Christelijke Hogeschool Windesheim
Informatie over diverse HBO-opleidingen Theologie en levensbeschouwing. Locatie in Zwolle, Almere en soms ook elders.
Evangelisch College
Deeltijdopleidingen met theoretische en praktische toerusting voor taken in de eigen kerk. Informatie over organisatie en onderwijs. Gevestigd in Zwijndrecht.
Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
Universitaire instelling voor theologisch onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.
Faculteit der Geesteswetenschappen
Nieuws, organisatie, onderzoek en bibliotheek van deze faculteit.
Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen
Instituut van de Universiteit Leiden, behorend tot de faculteit Geesteswetenschappen.
Protestantse Theologische Universiteit
De PThU is een universiteit voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen. Het doel is om gedegen en relevant theologisch onderwijs te geven, alsmede onderzoek te doen naar ontwikkelingen in geloof, kerk en religie. Zij wil haar werk doen vanuit een sterke verbondenheid met de wereldkerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet - het eigen geloof van haar medewerkers en studenten nadrukkelijk inbegrepen.
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit Theologie. Informatie op het reliplein, voor aankomende studenten en alumni. Tevens aandacht voor organisatie, onderwijs en onderzoek.
Rijksuniversiteit Groningen Theologie
Driejarige bacheloropleiding Theologie, waarin de joods-christelijke basis van de Westerse cultuur bestudeerd wordt. Hierna kan men de eenjarige masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen gaan volgen.
Theologische Universiteit Apeldoorn
Een presentatie van feiten en cijfers betreffende de theologische opleiding van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn.
Theologische Universiteit Kampen - Broederweg (vrijgemaakt)
Verbonden aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Informatie over onderwijs, onderzoek en organisatie.
TVG Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden
Informatie over de 3-jarige cursus, die uitgaat van de PKN. De cursus is meestal 's avonds en er zijn geen bijzondere toelatingseisen.
Universiteit Utrecht - Faculteit Geesteswetenschappen
Deze faculteit omvat o.a. de School voor Filosofie en Religiewetenschap. En deze omvat o.a. de opleiding Religiestudies, waarin ook de Theologie een plaats heeft.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit Godgeleerdheid. Bevat informatie over onderwijs, onderzoek en organisatie.

Andere talen 2

[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
8 augustus, 2015 op 21:10:16 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen