Geschriften met belijdenissen zoals de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Dordtse Leerregels
De Vijf Artikelen tegen de Remonstranten of Oordeel van de Nationale Synode van de Gereformeerde Kerken van de Verenigde Nederlanden, gehouden te Dordrecht in 1618 en 1619.
Geloofsbelijdenis van Nicea
Geloofsbelijdenis met de belangrijkste dogma's van het christendom, gesteld op naam van het concilie van Nicea in 325, maar de eigenelijke tekst is opgesteld op het concilie van Constantinopel in 381. Artikel van Wikipedia.
Heidelberger Catechismus
Vragen en antwoorden uit deze catechismus die in de 16e eeuw door Ursinus en Olevianus is geschreven.
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Opgesteld door Guido de Brès en dateert van 1561.
[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
2 januari, 2007 op 18:59:27 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen