In Partnership with AOL
Zie ook:
Deze categorie met sites in andere talen:
 • Bondeko vzw - Communiteit die te Kinshasa instaat voor een ziekenhuis en een gastencentrum, en die onder meer bijdraagt aan de alfabetisatie. Ze werven ook fondsen voor een agro-pastoraal centrum in de brousse.
  [!]
 • Compassion - Sponsorprogramma ten behoeve van kansarme kinderen. Compassion gelooft dat ontwikkelingswerk zonder het Evangelie onvolledig is.
  [!]
 • Evangelisch Nieuws en Zendingsbulletin - Nieuws en zendingsbulletin over hulpverlening in Oosteuropa, voornamelijk Roemenië. Informatie over de zending en bijbelstudies.
  [!]
 • Evangelische Zendingsalliantie - EZA is een werkgemeenschap van missionaire organisaties en plaatselijke gemeenten met als missie de christelijke gemeenschap in Nederland te dienen in de uitvoering van de zendingsopdracht.
  [!]
 • Fidesco Nederland - Internationale Rooms-Katholieke organisatie, opgericht door de Gemeenschap Emmanuel. Zendt jongeren uit naar tweejarige missieposten in verschillende landen.
  [!]
 • Gemeentestichting in Nederland - Homepage over het stichten van kerken/gemeenten in Nederland. Deze site bevat gratis boeken, nieuws, artikelen, trainingen, materiaal en links op het gebied van gemeentestichting.
  [!]
 • Gospel Support - Faciliteert mensen en groepen om hun evangelisatie samenkomsten op een evangelisch-bijbels verantwoorde en eigen wijze vorm te geven.
  [!]
 • GZB - Gereformeerde Zendingsbond - Informatie over projecten en uitgezonden werkers. Voorlichtingsmateriaal, gebedskalender.
  [!]
 • Interserve - Een internationale, interkerkelijke zendingsorganisatie die christen-professionals uitzendt naar Azië en de Arabische wereld.
  [!]
 • InTransit - Bureau voor psychologische hulp- en dienstverlening aan zendings- en ontwikkelingswerkers en de hen uitzendende instanties.
  [!]
 • Karmel International Foundation - Structurele hulp voor Oost-Europa vanuit Enschede.
  [!]
 • KerkinAktie - Samenwerkingsverband van kerkelijke en interkerkelijke hulporganisaties. Informatie over noodhulp, werelddiakonaat en zending.
  [!]
 • MercyShips - Gebruikt zeeschepen om praktische en geestelijke hulp te bieden aan de armen en behoeftigen in en rond de havensteden van deze wereld. Zij moedigen sociale veranderingen aan door Jezus' voorbeeld te volgen.
  [!]
 • Missio - Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken Nederland. Steunfonds voor priesterstudenten, missienieuws, artikelen over missiologie en spiritualiteit.
  [!]
 • Muurkrant - Voor diverse doelgroepen, over onder andere zending, gemeente en evangelisatie.
  [!]
 • Open Doors - Steunt christenen die vanwege hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Informatie, maandblad, giften, vrijwilligers, reizen en agenda.
  [!]
 • ORA - Zending en hulpverlening. Internationale organisatie die werkzaam is in meer dan 40 landen en die vanuit Nederland 9 landen actief helpt met hulp aan kinderen, bejaarden en arme mensen, waarbij het evangelie als centrale leidraad dient.
  [!]
 • Paradigm Shift - Afdeling van Jeugd met een Opdracht, die zich inzet voor gemeentestichting, training en coaching op het gebied van het geloof en de praktische toepassing daarvan.
  [!]
 • Salvatoriaanse Hulpactie - Organisatie die kleinschalige projecten ondersteunt van missionarissen en ontwikkelingswerk(st)ers. Ze doen onder meer inzameling van kleding.
  [!]
 • Sociëteit der Afrikaanse Missiën - Missionerende R.-K. gemeenschap met als hoofdwerkgebied Afrika, en met bijzondere aandacht voor het behoud van de rijkdom van de lokale cultuur en de contacten met andere geloofsgemeenschappen, met name de moslims. Informatie over hun omvangrijke Afrikabibliotheek.
  [!]
 • Stichting Dak - Sinds 2000 werken Koos en Diny Rozeboom in Gjirokastër, Albanië. Ze zijn de pleegouders voor 9 kinderen. Stichting DAK ondersteunt hen.
  [!]
 • Stichting Sizanani - Coördineert medische, onderwijskundige, agrarische en sociale zorg in Zuid-Afrika. Werkwijze, praktijk, bestuur en artikelen.
  [!]
 • Stichting Zending en Opwekking - Evangelische stichting in Utrecht. Met koren, eigen uitgaven, zending en evangelische gemeente.
  [!]
 • Vastenaktie - Vastenaktie komt al veertig jaar op voor de allerarmsten. Over de fondsen en de projecten.
  [!]
 • Vrije Zendingshulp - Zendingsorganisatie. Met vertalingen van predikingen van William Marrion Branham en informatie over zijn leven.
  [!]
 • Woord en Daad - Armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, vanuit bijbelse opdracht. Informatie over organisatie, projecten, werk en stagemogelijkheden.
  [!]
 • Zending in de Moslimwereld (van Marokko tot Indonesië) - Frontiers is een internationale interkerkelijke zendingsorganisatie met als doel het stichten van gemeenten in de Moslimwereld.
  [!]
Meld je aan als vrijwillige redacteur voor deze categorie
[Mozilla Angel]
Copyright © 1998-2015 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Bezoek onze nevensites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Laatste wijziging: april 23, 2015 at 15:24:15 UTC - bewerken