In Partnership with AOL
Zie ook:
Deze categorie met sites in andere talen:
 • Bond tegen het vloeken - Organisatie die pleit voor respectvol taalgebruik zonder vloeken.
  [!]
 • Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden - Bibliotheek voor christelijke lectuur die zich richt iedereen die moeite heeft met lezen. Voor blinden en slechtzienden, maar ook voor mensen die moeite hebben boeken vast te houden.
  [!]
 • CMBC Nederland - Organisatie van zakenmensen die tot doel hebben hun relaties te bereiken met het Evangelie. Activiteiten, uitgaven en informatie over plaatselijke bidstonden.
  [!]
 • Evangelische Alliantie - Platform van kerken, gemeenten en organisaties dat zich bezighoudt met gebed, diaconaat, gemeenteopbouw en evangelisatie.
  [!]
 • ForumC - Een forum voor geloof, wetenschap en samenleving. De missie ervan is om bij te dragen aan dienstbare en zichtbare christenen in wetenschap, werk en samenleving en geeft het tijdschrift Radix en publicaties uit.
  [!]
 • George Whitefield Stichting - Heeft als doel de erfenis van de puriteinen en opwekkingspredikers levend te houden en toe te passen in de wereld van vandaag.
  [!]
 • Gereformeerd Appèl - Beweging van leden uit de CGK, GKV en NGK die zich willen inzetten voor geloofsherkenning en kerkelijke toenadering. Nieuws, gebedsavonden en lokale samenwerking.
  [!]
 • Happietaria - Biedt juridische, financiële en organisatorische steun aan jongereninitiatieven die creatief opkomen voor de armsten in de wereld.
  [!]
 • IBB Internationale Bijbelbond - Christelijke stichting, die als doel heeft om in de Nederlandse taal bijbelgetrouw materiaal te ontwikkelen, te vertalen en uit te geven, opdat mensen, van jong tot oud, de Bijbel lezen en begrijpen.
  [!]
 • Inktvis - Interkerkelijke recreatieclub voor christelijke alleenstaanden, die te oud zijn voor een jeugdclub en te jong voor een bejaardensoos.
  [!]
 • Interkerk.nl - Heeft als doel internet-toegang en andere faciliteiten te leveren aan kerken en kerkelijke instellingen.
  [!]
 • Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem - Wil het volk van Israël vertroosten en Christenen wijzen op het profetische belang van Israël. Activiteiten, nieuws, achtergronden en links.
  [!]
 • Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut - Beleidsonderzoek op het gebied van kerk, godsdienst en levensbeschouwing.
  [!]
 • Katholieke Bijbelstichting - Verspreidt de Bijbel in het Nederlands taalgebied en geeft boeken uit op het gebied van bijbelstudie en spiritualiteit.
  [!]
 • Kerk en Wereld - Initieert en subsidieert projecten op het grensvlak van geloof en samenleving.
  [!]
 • Het Licht des Levens - Stichting die christelijke boeken, brochures en cassettes uitgeeft.
  [!]
 • De Navigators - De Navigators vormen een interkerkelijke beweging, die wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus zichtbaar te maken aan mensen binnen het eigene van hun leefwereld, zodat zij kunnen kiezen om met Hem te gaan leven.
  [!]
 • Nederlands Bijbelgenootschap - Agenda, informatie over activiteiten, vacatures en de Bijbel.
  [!]
 • PCN - Publiciteitsbureau Christelijk Nederland - Biedt diensten aan die de communicatie van kerken of naar kerken betreffen. Tips, adressen en contact.
  [!]
 • Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) - Behartigt de belangen van 50-plussers. Over de vereniging, actueel, publicaties en ledenblad.
  [!]
 • Raad van Kerken in Nederland - Samenwerkingsverband van 18 kerken in Nederland om de eenheid tussen de kerken en hun dienst aan de samenleving te bevorderen.
  [!]
 • Reformatorische Maatschappelijke Unie - Belangenorganisatie voor werknemers en werkgevers. Organisatie, nieuws, vacatures, diensten en publicaties.
  [!]
 • Stevan | StichtingEvangelisatie - Wil het evangelie bekend maken aan de mensen, vooral door posters op stations.
  [!]
 • Stichting Hulp Oost-Europa - Houdt zich bezig met geestelijke en materiële hulp aan kerken en personen in Oost-Europa. Actueel, projecten, jeugd en downloads.
  [!]
 • Stichting Lachai-Roï - Stichting die wil onderzoeken wat de Bijbel werkelijk zegt. Boeken en brochures van verschillende schrijvers zijn online te bestellen. Activiteiten in Lelystad.
  [!]
 • Stichting Opwekking - Interkerkelijke stichting die zich bezighoudt met evangelisatie en toerusting. Conferenties, lectuur en services.
  [!]
 • The Moving Message - Site voor het uitdragen van het Christendom met behulp van theater.
  [!]
 • Willow Creek Nederland - Wil kerken en gemeenten stimuleren en ondersteunen hun omgeving te bereiken met het Evangelie. Activiteiten, uitgaven, nieuws en algemene informatie.
  [!]
Meld je aan als vrijwillige redacteur voor deze categorie
Copyright © 1998-2015 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Bezoek onze nevensites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Laatste wijziging: september 27, 2014 at 15:16:48 UTC - bewerken