Een oecumenische gemeenschap of oecumenische gemeente is een gemeenschap -binnen het totale conglomeraat van de christelijke kerken- die zich meer richt op de onderlinge overeenkomsten dan verschillen. Een oecumenische gemeenschap baseert zich doorgaans op de bijbel in de ruime zin van het woord.

Deze gemeenschappen zijn zowel vanuit de katholieke als protestantse kerken ontstaan. Doorgaans onderhoudt een oecumenische gemeente vaak wel contacten (lokaal) met bijvoorbeeld de Raad van Kerken in Nederland, maar verzet zij zich duidelijk tegen wat zij de "Kerk als instituut" noemen. Ook speelt dogmatiek maar nauwelijks in deze gemeentes. Buiten Nederland is het fenomeen van oecumenische gemeenten veel minder of nauwelijks bekend. [Bron: Wikipedia]

Zie ook: 1

Leerhuis- & Liturgieprojecten Lier - De Brug
Zoekt binnen de kerkgemeenschap naar vernieuwing van geloofstaal en liturgie, gebaseerd op het bijbelse geloofsverhaal en de joods-christelijke traditie. Waarbij ze hun inspiratie haalden uit het werk van de Amsterdamse stichting Leerhuis en Liturgie.
Nieuwe Liefde Leerhuis
Het leerhuis werkt aan een nieuwe, onbevooroordeelde wijze van omgang met Bijbel, liturgie en traditie, zoals die in de afgelopen vijftig jaar is gegroeid en onder woorden gebracht door o.a. Huub Oosterhuis.
Taizé
Een internationale oecumenische gemeenschap, in 1940 gesticht door frère Roger in Taizé (Frankrijk). Informatie over de gemeenschap, haar doelstellingen en wereldwijde activiteiten.
Taizé Groningen
Informatie over de uiting van deze oecumenische beweging in Groningen. Nieuws, forum en contactinformatie.
Taizé in Nootdorp - Ypenburg
Tweemaandelijks vindt er in deze plaatsen een Avondgebed in de stijl van Taizé plaats. Deze vieringen worden georganiseerd vanuit de plaatselijke Raad van Kerken.
De Vleugel
Vrijplaats voor oecumenische liturgie. Nieuws en contactinformatie.
[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
29 augustus, 2015 op 10:38:33 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen