Christelijke dienstverlening in de breedste zin van het woord, dus zowel geestelijk, psychisch als lichamelijk of materieel.

subcategorieƫn 1

Abrona
Christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.
HDS Hulpverlening
Voor maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, hulp via internet, groepswerk, psychologische hulp, jeugdwerk, schoolmaatschappelijk werk, enz. De hulpverlening is vooral voor mensen uit Barneveld, maar ook mensen van elders kunnen een hulpvraag indienen.
HDS Zorg
Christelijke organisatie voor thuiszorg: Verpleging, verzorging en huishoudelijke zorg. De organisatie is werkzaam in Barneveld, Voorthuizen, Terschuur, Zwartebroek, Garderen, Stroe, Kootwijk, Kootwijkerbroek en De Glind.
Helpende Handen
Vereniging voor langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeenten, voor Reformatorische mensen met een beperking, waarbij ook allerlei problemen de aandacht krijgen.
Ik Zoek Christelijke Hulp.nl
Website om te zoeken naar christelijke hulp, bij ziekte, verslaving, of welke nood men ook zou kunnen hebben.
KCZB
Belangenorganisatie voor koren in het algemeen en van christelijke koren in het bijzonder.
Link2Christians
Christelijke vacaturewebsite, zowel voor christelijk vrijwilligerswerk als voor betaalde banen.
Stichting Present
Organisatie die een brug wil slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Tot Heil des Volks
Stichting voor evangelisatie, hulpverlening en een profetisch geluid.

Andere talen 1

[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
1 januari, 2017 op 6:24:09 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen