Categorie voor websites over de liturgie in de kerk, vieringen, kindernevendiensten e.d.
4ingen - Liturgische vieringen
Overzicht van Rooms Katholieke liturgische vieringen.
Kinderkerk
Binnen de Nijmeegse Studentenkerk organiseert de Kinderkerkgroep vormende en vierende activiteiten met kinderen in de basisschoolleeftijd.
De Kindernevendienst site
Verzameling van ideeën voor het begeleiden van kindernevendiensten (kinderwoorddiensten) gebaseerd op de schriftlezingen in de zondagse kerkdiensten.
Mysterium Fidei
Werkgroep ter Bevordering van de Buitengewone Latijnse Ritus (Tridentijnse Mis) in Vlaanderen.
NSGV - Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
Vereniging voor de liturgische muziek in de rooms-katholieke kerk. Behartigt de belangen van leden van kerkkoren en bevordert de liturgische muziek.
Preken online
Liturgie voor allen - archief van de preken mailinglist: preken, vieringen en bezinningen voor de Christelijke liturgie.
Vereniging Latijnse Liturgie
Afdeling Groningen. Informatie over eucharistievieringen, het Schola Cantorum, Maria en een overweging.
Werkgroep voor Liturgie Heeswijk
Liturgie vanuit de norbertijnse traditie van de Abdij van Berne. Verzorgt liturgische en liturgisch-catechetische uitgaven.

Andere talen 6

[Mozilla with Cross]
Laatste wijziging:
14 mei, 2016 op 19:58:06 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen