Oecumenisch kerkgenootschappen welke op regelmatige basis een kerkelijke of gemeentelijke dienst / viering houden.

Zie ook: 1

Ekklesia Amsterdam
Christelijke gemeenschap in Amsterdam voortgekomen uit de katholieke studentenparochie gebaseerd op een eigentijdse en tegelijk in de Bijbel gewortelde geloofstaal, ontwikkeld door de dichter Huub Oosterhuis.
Ekklesia Breda
Christelijke gemeenschap gebaseerd op de liturgie zoals die de afgelopen 50 jaar ontwikkeld en gegroeid is binnen de Amsterdamse Studentenekklesia.
De Lier - Brugge
Een vernieuwend liturgisch initiatief dat de eucharistie op een eigentijdse manier viert in de kapel van het Sint-Leocollege.
Oecumenische Basisgemeente "De Duif"
Een open oecumenische gemeenschap te Amsterdam voor alle mensen ongeacht hun achtergrond. Informatie over het ontstaan, doelstellingen en activiteiten van de gemeenschap.
Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven
SOVE organiseert oecumenische vieringen in Eindhoven in geestverwantschap met de Stichting Leerhuis & Liturgie in Amsterdam.
Werkhofgemeenschap
Een open en oecumenische geloofsgemeenschap met wekelijkse vieringen in de voormalige Priorij 'Gods Werkhof', nu het conferentiecentrum Samaya, te Werkhoven.
Westfriese Ekklesia
De Westfriese Ekklesia werd in 2000 opgericht door een aantal mensen uit verschillende kerken in Westfriesland. Vanuit een oecumenische gezindheid wil zij een plek bieden aan mensen die op zoek zijn naar inspirerende vormen van liturgie en Bijbeluitleg.
[Mozilla with Cross]
Laatste wijziging:
29 oktober, 2016 op 14:33:09 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen