Structurele hulp kan grootschalig en kleinschalig gegeven worden. In deze subcategorie komen de organisaties die grootschalige hulp (kunnen) geven. Dat betekent dat ze ze mogelijk ook kleinschalige hulp projecten in portefeuille hebben.
Artsen zonder Grenzen Nederland
Informatie over deze onafhankelijke, medische noodhulporganisatie en haar projekten.
Cordaid
Overkoepelende organisatie van Memisa, Mensen in Nood, Vastenactie.
HealthNet International
Een Nederlandse organisatie die zich richt op de wederopbouw van gezondheidszorg in door oorlog getroffen gebieden.
Hivos
Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking is een organisatie die zich inzet voor emancipatie, democratisering en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.
ICCO
Protestants-christelijke ontwikkelingsorganisatie.
KerkinActie
Het recent vernieuwde samenwerkingsverband van tien kerkelijke en interkerkelijke hulporganisaties. Deze steunen gezamenlijk meer dan 1500 hulpprojecten in de hele wereld: voedselprojecten, maar ook projecten gericht op noodhulp, onderwijs, medische voorzieningen en mensenrechten.
Novib
De Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking.
Plan Nederland
Plan Nederland is onderdeel van Plan International, een stichting die streeft naar blijvende verbeteringen in het leven van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.
Rode Kruis Nederland
Wereldwijd actief in hulpverlening aan mensen.
Unicef Nederland
Het Kinderfonds van de Verenigde Naties komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld. Zij wijst regeringen op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen, maar is ook zelf actief op het gebied van gezondheidszorg, voeding, onderwijs, water en hygiƫne.
World Vision
Internationale christelijke hulporganisatie. Richt zich met name op ontwikkelingswerk en noodhulp. Project- en organisatie-informatie.
[Atlas Mozilla]
Laatste wijziging:
24 maart, 2014 op 22:01:24 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen