In Partnership with AOL
Zie ook:
 • Adopteer een Koe - Actie die streeft naar welzijn voor het vee, gezonde producten, milieuvriendelijk produceren, een goed inkomen voor de boeren en aandacht voor natuur en landschap.
  [!]
 • Agrodis - Informatie over gewasbescherming en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met een kennisbank welke informatie bevat over de inzet van geïntegreerde gewasbeschermingmethoden.
  [!]
 • Burgerinitiatief megastallen-néé - Het burgerinitiatief is formeel afgesloten. De handtekeningen zijn aangeboden aan het provinciebestuur van Noord-Brabant en er heeft een debat plaatsgevonden over de megastallen in Brabant. Achtergrondinformatie over het burgerinitiatief en actuele ontwikkelingen.
  [!]
 • Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) - Een onafhankelijke stichting met als doel het bevorderen van duurzame land- en tuinbouw met een verbrede functie.
  [!]
 • College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen - Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over de toelating van bestrijdingsmiddelen.
  [!]
 • Demeter - Onderhoudt een certificeringssysteem voor biologisch-dynamische boeren en voor verwerkers van hun producten. Stelt zich ook ten doel consumenten bekend te maken met kwaliteitsproducten uit de biologisch-dynamische landbouw.
  [!]
 • Dialoog Megastallen - Maatschappelijke dialoog over megastallen onder leiding van Hans Alders.
  [!]
 • Ekoland - Vakblad over biologische landbouw, verwerking en afzet. Bevat de laatste inhoudsopgave, nieuws, links en een podium.
  [!]
 • MPS - Stichting die als doel heeft de tuinbouw (m.n. sierteelt) in de samenleving, naar de overheid en in de markt op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een positieve internationale positionering te geven.
  [!]
 • Skal - Nederlandse organisatie aangewezen door het Ministerie van EL&I om toe te zien op de naleving van de biologische productievoorschriften.
  [!]
 • Stichting Natuurverrijking - Dringt aan op beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Beknopte informatie over bestrijdingsmiddelen en een lijst van publicaties.
  [!]
Meld je aan als vrijwillige redacteur voor deze categorie
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Bezoek onze nevensites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Laatste wijziging: augustus 3, 2013 at 13:45:09 UTC - bewerken