In Partnership with AOL
Deze categorie met sites in andere talen:
 • ANGO - Landelijke, algemene belangenorganisatie voor en door mensen met een handicap, chronisch zieken en arbeidsongeschikten.
  [!]
 • Het Borghuis - Eetcafé van Doetinchem dat een leer- en werkplek aan circa 20 personen biedt uit de doelgroep voor mensen met een functiebeperking.
  [!]
 • BOSK - Landelijke vereniging voor mensen met een motorische handicap; verzamelt informatie, organiseert lotgenotenbijeenkomsten en geeft voorlichting.
  [!]
 • Brussen - Voor broers of zussen van personen met een handicap.
  [!]
 • CG-Raad - Landelijke organisatie met als belangrijkste taken: collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de (ruim honderd)lidorganisaties en patientenplatforms.
  [!]
 • Dedicon - Biedt hulp in de vorm van aangepast materiaal voor blinden, slechtzienden, woordblinden, afasiepatiënten en motorisch gehandicapten.
  [!]
 • Fokus - Naast informatie over wonen, werken en bouwen, bevat deze site algemene informatie over de organisatie Fokus, de ADL-assistentie en de Fokuswoningen.
  [!]
 • Gemiva-SVG Groep - De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap in de provincie Zuid-Holland. Nieuws, activiteiten en vacatures.
  [!]
 • Hachiko - Opleiding van hulphonden voor fysiek gehandicapte personen.
  [!]
 • Haeghe Groep - Dienst van de gemeente Den Haag die bestaat uit commerciele bedrijven voor schoonmaak, groenonderhoud, tuinvoorzieningen, kaarsen productie, industriele producten en detacheringsdiensten, waarbij mensen met een beperking worden ingezet.
  [!]
 • Johanna Kinder Fonds - Op eigen initiatief en op aanvraag ontwikkelt en ondersteunt het Fonds wetenschappelijk onderzoek en projecten die een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking.
  [!]
 • Katholieke Vereniging Gehandicapten - Overzicht van activiteiten in de vereniging alsook tal van handige links ivm handicap en inclusie.
  [!]
 • Het Koninklijk Instituut Onze Lieve Vroeuw ter Engelen - Een voorziening voor opvang en begeleiding voor personen met een handicap.
  [!]
 • Leefwijzer - Informatie voor mensen met een chronische aandoening en/of handicap over wetten, geldzaken, hulpmiddelen, wonen, recreatie en leren.
  [!]
 • MEE Nederland - Biedt informatie, advies of ondersteuning. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld: vakantieadressen met aangepaste voorzieningen, hulp bij het aanvragen van een aangepaste woning of van een persoonsgebonden budget, adviezen bij de opvoeding van uw gehandicapte kind, en tips om uw dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk in te richten.
  [!]
 • MEE Oost Gelderland - Informatie, advies en ambulante dienstverlening aan mensen met een handicap en hun omgeving.
  [!]
 • MEE regio Tilburg - Biedt gratis informatie, advies en ondersteuning aan alle mensen met een beperking. Maar ook aan hun familie of aan andere betrokkenen.
  [!]
 • MEE West-Brabant - Informatie en ondersteuning bij leven met een beperking
  [!]
 • Mentionem - Zorgadviesburo in Almere voor praktische ondersteuning bij het gebruik van een persoonsgebonden budget voor de verstandelijk gehandicapten sector.
  [!]
 • Modem - Verleent advies en geeft ondersteuning bij computeraanpassingen en communicatiehulpmiddelen voor personen met een handicap.
  [!]
 • Motor Mobiliteit voor Gehandicapten - Projectgroep voor motorrijden voor lichamelijk gehandicapten.
  [!]
 • Nationaal Revalidatie Fonds - Landelijk Fonds dat zich inzet voor mensen met een lichamelijke handicap door middel van financiele ondersteuning.
  [!]
 • Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind - Werft landelijk fondsen bij particulieren en bedrijven en verstrekt geldelijke bijdragen aan jongeren en kinderen met een handicap.
  [!]
 • Oudervoorlichting Leerlinggebonden Financiering - Samenwerkingsverband van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en de Federatie van Ouderverenigingen.
  [!]
 • P.L.A.N. vzw - Begeleidt personen met een ondersteuningsnood. Deze Vlaamse organisatie voorziet in een aantal opleidingen inzake PTP (Persoonlijke Toekomstplanning), ELP (Essential Lifetime Planning), MAPS, PATH, netwerken en inclusie.
  [!]
 • Het Persoonlijk ZorgNetwerk - Deze website brengt zorgvragers met een PGB en zorgaanbieders in de thuiszorg bij elkaar. Ook kun je nu jouw PGB administratie online regelen.
  [!]
 • Reinaerde - Biedt dienstverlening aan kinderen en volwassenen met een handicap. Op ruim 60 locaties in de provincie Utrecht kunnen cliënten terecht voor begeleiding en zorg, huisvesting, werk en dagbesteding, vrijetijdsbesteding, logeren en thuiszorg, consultatie en advies.
  [!]
 • Revalidatie Friesland - Hulpverlening aan mensen met een handicap te Beetsterzwaag. Informatie over de behandeling, het onderzoek, de afdelingen en de begeleiding naar werk. Verzorgt tevens samen met School Lyndensteyn speciaal onderwjs.
  [!]
 • Rolstoelbus Rotterdam - Vervoer door Nederland met een daarvoor aangepaste bus voor slecht lopenden of gehandicapten.
  [!]
 • Rotterdams Informatiesysteem Toegankelijke Stad - De toegankelijkheid van Rotterdam voor mensen met een handicap.
  [!]
 • Sensotec - Organisatie actief op de markt van hulpmiddelen voor de sensorieel gehandicapten
  [!]
 • Siza Dorp Groep - Oraganisatie biedt zorg- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel.
  [!]
 • Stichting Dark & Light Blind Care - Over blindheid en hoe het Nederlandse publiek bij kan dragen aan de preventie en behandeling van, veelal vermijdbare oogaandoeningen in de derde wereld. Tevens komt scholing en vakonderwijs aan blinde kinderen aan de orde.
  [!]
 • Stichting Festog - Dienstverlening voor gehandicapten. Met informatie en rubrieken.
  [!]
 • Stichting Globeroller - Organiseert groepsreizen voor mensen met een lichamelijke handicap. De reizen zijn voornamelijk vliegreizen naar buitenlandse bestemmingen.
  [!]
 • Stichting IHD-Zorg in het Buitenland - IHD ('International Help to the Disabled') heeft als doel de mobiliteit van ouderen en van mensen met een handicap te bevorderen.
  [!]
 • Stichting Intermobiel - Virtuele ontmoetingsplaats en kennisplatform voor en door jongeren die geheel of deels huisgebonden zijn door een chronische ziekte en/of handicap.
  [!]
 • Stichting Jabulani Kids Zimbabwe - Stichting ter ondersteuning van een centrum voor gehandicapte kinderen in Bulawayo, Zimbabwe. Het centrum biedt opvang, onderwijs, vorming en revalidatie aan lichamelijk gehandicapte en slechthorende kinderen.
  [!]
 • Stichting Pandora - Organisatie voor de versterking van de (maatschappelijke) positie van mensen die psychische en psychiatrische problemen hebben (gehad).
  [!]
 • Stichting Philadelphia Zorg - Een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd, zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven.
  [!]
 • Stichting SAM & Hulphond Nederland - Leidt hulphonden op voor mensen met een lichamelijk handicap vanaf 9 jaar.
  [!]
 • Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie - De Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie behartigt de belangen van lichamelijk gehandicapten en ouderen in Vlaardingen. Dit betreft o.a. voor een ieder de toegankelijkheid van gebouwen zoals b.v. ziekenhuizen, concertzalen, stadskantoren, bibliotheken en andere openbare gebouwen.
  [!]
 • Support 2006: beurs over leven met een handicap - Support is een groot evenement in de Jaarbeurs van Utrecht voor iedereen met een handicap, hun partners, vrienden en/of kinderen, evenals mensen die beroepshalve te maken hebben met de beperkingen van een handicap. Het vindt plaats van 19 t/m 22 april in de Jaarbeurs Utrecht.
  [!]
 • ThyssenKrupp monoliften - Leverancier van trapliften, stoelliften, stoeltrapliften, huisliften en huistrapliften.
  [!]
 • Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties - Het TOG behartigt de collectieve belangen van mensen met een lichamelijke handicap in de gemeente Tilburg.
  [!]
 • Toegankelijk Vlaanderen - Toegankelijkheidsoverzicht per accommodatie, met de voor Vlaanderen en Nederland overeengekomen symbolen.
  [!]
 • uwZorgverlener - Voor zorgzoekenden en PBG houders: Zoeken naar zorgverleners bij u in de buurt.
  [!]
 • Vereniging personen met een handicap - VFG vzw is een Vlaams erkende socio-culturele vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden.
  [!]
 • Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap - Verstrekt informatie en documentatie om integratie te bevorderen. Algemene informatie, diensten en thema's.
  [!]
 • Woningaanpassing Info en Advies - Site over woningaanpassingen en subsidieverlening ten behoeve van mensen met motorische handicaps, op bouwkundig, ergonomisch, sociaal en juridisch vlak.
  [!]
 • Woonvoorziening Bergveste - Foto's en producten van bewoners, en een nieuwsbrief van deze woonvoorziening in Ede.
  [!]
 • Zonnekamp VZW - Een vrijwilligers zomerkamp voor gehandicapten gedurende 10 dagen (Vlaanderen).
  [!]
 • Zorgboerderij Tónnieje-Hoeve - Een kleinschalige zorgboerderij aan de rand van het Brabantse dorp Dinther. Een werkplek waar mensen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen werken. Bijvoorbeeld mensen met verstandelijke beperking of mensen met psychosociale problemen.
  [!]
 • Zorgmatch - Brengen vraag en aanbod op het gebied van PGB (Persoons Gebonden Budget) bij elkaar.
  [!]
 • zorgverlening in de landbouwsector - Dit bedrijf verzorgt dagopvang op een boerderij. Deze vorm van zorgverlening is zowel geschikt voor dementerende ouderen als voor licht geestelijk gehandicapte kinderen.
  [!]
 • Zozijn - Dienstverlener die kinderen en volwassenen met beperkingen ondersteunt om te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over hun eigen leven. Het werkgebied ligt in Gelderland en Overijssel.
  [!]
Meld je aan als vrijwillige redacteur voor deze categorie
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Bezoek onze nevensites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Laatste wijziging: juli 30, 2015 at 5:15:07 UTC - bewerken