In Partnership with AOL
Deze categorie met sites in andere talen:
 • Familiekunde in het Hageland en Oost-Brabant - De werkgroep heeft bijna alle genealogische gegevens van 1574 tot 1900 van de parochies tussen Leuven, Aarschot, Diest en Tienen.
  [!]
 • Genealogische Computer Vereniging - Onafhankelijke en zelfstandige vereniging van en voor geïnteresseerden in het gebruik van de computer, programmatuur en het internet als hulpmiddel bij het genealogisch onderzoek.
  [!]
 • Genealogische Vereniging AVER - AVER - verouderd Nederlands voor kind of nakomeling - is de genealogische vereniging van UT-Kring, de personeelsvereniging van de Universiteit Twente te Enschede
  [!]
 • Genealogische Vereniging Prometheus - Deze vereniging van genealogen beheert een bibliotheek en publiceert het kwartaalblad Kronieken met genealogieën, stam- en naamreeksen, kwartierstaten en informatie over heraldiek.
  [!]
 • Genealogische Werkgroep Zoetermeer - De doelstelling van de GWZ is het bedrijven van genealogisch en heraldisch onderzoek in de ruimste zin van het woord, waarbij uiteraard een accent wordt gelegd op de ontsluiting van de genealogische geschiedenis van de gemeente Zoetermeer en de voormalige gemeente Zegwaart.
  [!]
 • HCC Genealogie gebruikersgroep - Overzicht van de diensten van de gebruikersgroep.
  [!]
 • HistorieKamer Hardenberg - Het overkoepelend orgaan van Stichting Museum Oudheidkamer en Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Met een aantal kwartierstaten en genealogien uit deze omgeving.
  [!]
 • Historische Kring Loosdrecht - De HKL houdt zich bezig met de geschiedenis van Loosdrecht in de ruimste zin.
  [!]
 • Historische Kring Nieuwpoort - Vereniging voor historisch onderzoek in de gemeente Liesveld.
  [!]
 • Indische Genealogische Vereniging - Het IGV wil richting geven aan genealogisch onderzoek naar Europese (Nederlandse) families in Nederlands-Indië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. Daarbij ligt vooralsnog het zwaartepunt op Nederlands-Indië.
  [!]
 • Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis - Documentatiecentrum van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Informatie over de vereniging, genealogie in het algemeen en bestelinformatie met prijzen van de publicaties.
  [!]
 • Ons Voorgeslacht - Zuidhollandse vereniging voor genealogie.
  [!]
 • Overkwartier van Gelre - Een historisch-genealogische vereniging met als werkgebied het oude Overkwartier in het hertogdom Gelre.
  [!]
 • SIFA (Stichting Indisch Familie Archief) - Informatie-centrum op genealogisch, biografisch en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het voormalige Nederlands-Indië ten dienste van hun nakomelingenschap.
  [!]
 • Stichting Familiehistorie Westera Wilkens - Heeft als doel het doen van onderzoek naar de historie van de families Westera en Wilkens, het archiveren van relevante informatie en het bewaren en in stand houden van familiestukken.
  [!]
 • Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee - Beschikbare archieven, stambomen, publicaties en aanverwante onderwerpen over genealogie op G-O.
  [!]
 • Stichting Genealogisch Centrum Zeeland - De stichting heeft als doelstelling het systematisch bewerken van kerkelijke, rechterlijke en notariële archieven in Zeeland om aldus (een deel van) de in 1940 verloren gegane genealogsiche gegevens te reconstrueren.
  [!]
 • Stichting Historie Zuidwending - Zuidwending is een lintdorp in de gemeente Veendam in de provincie Groningen.
  [!]
 • Stichting werkgroep Oud Castricum - Werkgroep voor historie, archeologie en genealogie Castricum en Bakkum.
  [!]
 • Stichting Westfriese families - Deze stichting, voortgekomen uit de commissie genealogie van het Westfries Genootschap, heeft tot doel de beoefening van de Westfriese genealogie te bevorderen. Informatie over de stichting en haar publicaties.
  [!]
 • Studiegroep Genealogie Westland - Genealogie en heraldiek van families die al 100 jaar of langer, of gedurende drie of meer generaties in het Westland wonen.
  [!]
 • Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum - De vereniging richt zich op het doen van archiefonderzoek naar familiegeschiedenis in de omgeving van Dokkum en de Dongeradelen.
  [!]
Meld je aan als vrijwillige redacteur voor deze categorie
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Bezoek onze nevensites  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Laatste wijziging: mei 22, 2016 at 2:15:06 UTC - bewerken