Nederlandse schrijver.
Auteurspagina over Harry Mulisch van het Nederlands Letterenfonds
Engelstalige auteurspagina over Harry Mulisch. Bevat o.m. een overzicht van vertaalde boeken.
DBNL-pagina over Harry Mulisch
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren over Harry Mulisch. Bevat verschillende interviews.
Harry Mulisch - Het nieuwe lichaam
Interactieve flash-site die een dwaaltocht biedt door Mulisch' oevre aan de hand van acht thema's.
Harry Mulisch Biliografie
Complete bibliografie van zijn werken, gerubriceerd naar genre, jaartal of titel.
Harry Mulisch handig op je iPhone
Mobielvriendelijke officiële website met een biografie en mediabestanden
Harry Mulisch Huis
In Mulisch’ werkkamer wordt een museum over de schrijver gerealiseerd. De verantwoordelijke stichting organiseert ook het Harry Mulisch Festival.
Klaas Koppe
Zestig foto's van Harry Mulisch
Notities over het oeuvre van Harry Mulisch
Artikelen en bibliografische informatie over het oeuvre van Harry Mulisch
Verzameld werk van R.A. Cornets de Groot
Het gehele werk van R.A. Cornets de Groot online. Bevat enkele diepgravende essays over Mulisch.
Voorgeschiedenis van De Ontdekking van Moskou
Een overzicht van fragmenten van en informatie over De ontdekking van Moskou, een onvoltooide roman van Harry Mulisch die in november 2015 postuum zal verschijnen.

Andere talen 2

[Book Mozilla]
Laatste wijziging:
27 maart, 2016 op 21:41:06 UTC
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen