Onder autisme wordt tegenwoordig een breed gevarieerd spectrum van neurologische aandoeningen gezien, van "laagfunctionerend" (autisme met zware communicatie- of geestelijke beperkingen) via "hoogfunctionerend" (autisme met normale intelligentie of taalvermogen) tot "aanverwant" (een aandoening die lijkt op klassiek autisme maar niet alle kenmerken omvat om tot zo'n diagnose te komen).

Ondanks de grote verschillen tussen mensen in het autistische spectrum zijn er drie hoofdkenmerken die bepalend zijn voor autisme:

  1. Beperkingen in de sociale omgang (vooral informeel contact is moeilijk)
  2. Beperkingen in de communicatie (bv. extreem letterlijke interpretatie of uitdrukking)
  3. Beperkingen in de "verbeelding" (flexibel denken; niet te verwarren met fantasie)

Deze drie hoofdkenmerken staan bekend als de "triade van beperkingen" en zijn het eerst beschreven door de Britse autismeonderzoeker Lorna Wing in 1981.

Veel volwassenen met hoogfunctionerend autisme zien de beperkingen niet alleen in zichzelf, maar minstens evenzeer in het onvermogen van de samenleving om met hun anders-zijn te kunnen omgaan.

subcategorieën 4

Zie ook: 3

Asperger: een beetje anders dan anderen
Informatie over het syndroom van Asperger. Met discussieforum en chatroom.
Autisme Centraal
Samenwerkingsverband van de Vlaamse Dienst Autisme, Centrum voor Concrete Communicatie, en De Brug.
Autisme Vlaanderen
De Vlaamse Vereniging Autisme, en de vrijwilligersorganisatie Autonoom.
Autminds
Congres voor én door volwassenen met autisme.
Autsider
Informatie- en steuncentrum over autisme, het Aspergersyndroom en aanverwante neurologische handicaps. Met mogelijkheden voor lotgenotencontact.
Landelijk Netwerk Autisme
Initiatief van het Ministerie van OC en W. Informatie voor begeleiders en ouders.
Nederlandse Vereniging voor Autisme
De Nederlandse vereniging van voornamelijk ouders van kinderen met autisme. Publiekscampagnes, autismeinformatie, contactmogelijkheden. Met 11 regionale afdelingen.
PAS(S)-groep
Zelfhulpgroep voor personen met een autismespectrumstoornis uit Vlaanderen (België).
Personen uit het Autisme Spectrum (PAS)
Belangenvereniging van en voor mensen met een stoornis uit het autisme-spectrum, met een normaal tot hoge intelligentie. Met artikelen en interactiemogelijkheden.
Wonder Dagritmekaarten
Dagritmekaarten (picto's) voor kinderen met gedrags, -leer en ontwikkelingstoornissen.

Andere talen 9

[Psychiatrist Mozilla]
Redacteur van deze categorie:
mcdutchie
Laatste wijziging:
11 juni, 2016 op 5:45:03 UTC
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen