World Makedonski Општество Невладини организации
5
Македонски невладини организации
Добродојтовте
Организација на жени ромки кои сакаат да ја подобрат нивната положба
Македонија Центар за равој
Курсисти со дипломите пред Фондација Европа Центар за Развој - Кочани.
Македонски центар за меѓународна соработка
Страници на МЦМС, здружение на граѓани со фокус на помош на неразвиени подрачја и хуманитарна помош.
Младински Совет Прилеп
Веб сајтот е нашето портфолио на нашата работа во НВО секторот.
СФСМО
Семејна федерација за светски мир и обединување.
[Macedonian Map Mozilla]
Last update:
January 22, 2015 at 23:45:07 UTC
Општество
Спорт
All Languages
Уметност
Економија и стопанство
Компјутери
Здравје
Дом и фамилија
Медиуми
Рекреација
Референци
Регионално
Наука
Купување