In Partnership with AOL
Ši kategorija kitomis kalbomis:
 • Ateitininkų federacija - Ateitininkų federacijos svetainėje detali informacija apie organizaciją, jos veiklą. Kontaktiniai duomenys pagal vietoves.
  [!]
 • Aš Tikiu - Šv. Jonų bažnyčioje susirenkančios studentų bendruomenės svetainė. Bendruomenės tikslai, siekiai, savanorystė, pamaldos su Taizé giesmėmis. [Vilnius]
  [!]
 • Gavėnia mieste - Svetainė, kur gavėnios laikotarpiu, rasite kasdienes trumpas meditacijas. Jas galima prenumeruoti. Yra ir audio formatu. Galima paskelbti asmenines maldų intencijas.
  [!]
 • Giesmės - Pačios įvairiausios giesmės pasirinktinai pagal tematiką, autorių. Paieška giesmių su akordais, MP3 formatu, su natomis, žodžiai su akordais.
  [!]
 • Gyvenimo ir tikėjimo institutas - Neformalaus katalikiško suaugusiųjų švietimo institucija, kuri savo veiklą grindžia krikščioniškomis vertybėmis ir Šv. Ignaco dvasingumu, tarnaujant darnios ir brandžios asmenybės ugdymuisi. Šventojo Rašto kursas internete.
  [!]
 • Ieškoti tikrojo pašaukimo - Tikslas - padėti dalintis patirtimi, suvokti pašaukimo svarbą gyvenime, ne tik pačiam, bet ir kitiems.
  [!]
 • Jaunimo dienos - Oficiali svetainė apie Jaunimo dienas, kurias organizuoja Katalikų Bažnyčia tikinčiam jaunimui. Žinios apie pasaulio jaunimo dienas ir jaunimo dienas Lietuvoje.
  [!]
 • Jono Pauliaus II piligrimų centras - Svetainėje rasite informaciją apie piligrimines keliones Lietuvoje ir užsienyje, renginių organizavimą. [Kaunas]
  [!]
 • Jono Pauliaus II piligrimų kelias - Svetainėje 14 garsiausių ir su popiežiumi Jonu Pauliumi II susijusių šventovių. Gausu informacijos apie piligrimystę, jos prasmę; pateikiama maldos bei giesmės.
  [!]
 • Katalikiškas Portalas - Naujienos, straipsniai, audio įrašai, nuotraukos, diskusijos. (Reikalinga registracija)
  [!]
 • Kataliko balsas - Supažindina su katalikiškos akademijos tikslais bei veikla.
  [!]
 • Katalikų Bažnyčia Lietuvoje - Informacija apie Lietuvos katalikų bažnyčią ir Lietuvos vyskupų konferenciją, naujienos, tekstai, renginiai, forumai.
  [!]
 • Katalikų Bažnyčios dokumentai - Enciklikos. Paieška.
  [!]
 • Katalikų katekizmo svetainė - Katalikų bažnyčios katekizmo išsamus turinys ir tekstas.
  [!]
 • Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba - Pažintis su asociacijos veikla, tikslais, renginių anonsai.
  [!]
 • Kryžių Kalnas - Kryžių Kalno istorija, pamaldumas - giesmės, maldos. Informacija atvykstantiems, fotogalerija, virtuali piligrimystė. [Šiaulių r.]
  [!]
 • Lietuvių katalikų mokslo akademija - Lietuvių katalikų mokslo akademija, kontaktai, projektai, akademikai, struktūra, institutai, leidiniai.
  [!]
 • Lietuvių katalikų religinė šalpa - Svetainėje informuojama apie katalikišką ugdymą, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir išeivijoje. Informacija kaip gauti paramą.
  [!]
 • Lietuvos katechetikos centras - Svetainė apie katechetikos centrą, kuris yra pagrindinė Lietuvos Katalikų Bažnyčios institucija, koordinuojanti katechezę, katalikišką religinį ugdymą ir švietimą Lietuvoje.
  [!]
 • Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas - Žinios apie veiklą, vietines brolijas.
  [!]
 • Lietuvos Vienuolynai - Multimedia knyga apie vienuolynus Lietuvoje.
  [!]
 • Lietuvos vyskupų konferencija - Plačiai skelbiama informacija apie Konferenciją, narius, organus, pavaldžias struktūras, yra archyvas.
  [!]
 • Lietuvos šeimos centras - Pagal katalikiškos moralės principus siekia ugdyti ir palaikyti šeimas. Informacija jaunimui, sužadėtiniams ir sutuoktiniams. Plačiai skelbiama informaciją apie katalikišką šeimą. Yra straipsnių, garso ir vaizdo įrašai.
  [!]
 • Lietuvos šventumo garsas - Svetainė skirta supažindinti su Lietuvos ir pasaulio šventaisiais, palaimintaisiais ir Dievo tarnais.
  [!]
 • Liturginiai rūbai - Liturginių rūbų parduotuvė
  [!]
 • Nacionalinė egzorcistų asociacija - Svetainėje pateikiama informacija apie egzorcizmą ir egzorcistus Lietuvoje. Daug teologinės informacijos, dvasino tobulėjimo pamokymų.
  [!]
 • Opus Dei - Opus Dei yra Katalikų Bažnyčios asmeninė prelatūra, kuri skatina paprastus krikščionis siekti šventumo darbe ir kasdienybėje. Šioje interneto svetainėje yra žinios, nesenai spaudoje publikuoti straipsniai ir reportažai apie Opus Dei įkvėptas socialines iniciatyvas.
  [!]
 • Panevėžio vyskupijos jaunimo centras - Informacija apie centro veiklos tikslus, nuotraukų galerija, aktualijos, talpinamos giesmės, kurias galima atsisiųsti.
  [!]
 • Patikimi atsakymai į tikėjimo klausimus - Į lankytojų tikėjimo klausimus atsako kunigai.
  [!]
 • Popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos Lietuvoje (1993 09 04-08) - Pateikti kalbų tekstai lietuvių kalba.
  [!]
 • Prakartėlė - Religinių prekių elektroninė parduotuvėlė
  [!]
 • Pranciškonų gimnazija - Katalikiškos krypties gimnazijos svetaine su informacija apie veiklą, informacija mokiniams, mokytojams. Galimybe peržiūrėtigaleriją.
  [!]
 • Schola Gregoriana Vilnensis - Grigališkojo choralo bendruomenės puslapis. Supažindinama su bendruomenės veikla, pateikiami šv. Mišių tekstai lotynų k., nuorodos i kitų bendruomenių puslapius. [Vilnius]
  [!]
 • Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės - Skaitmeninis leidinys su nuorodomis į straipsnius bei virtualią kryžių ir koplytėlių galeriją.
  [!]
 • Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras - Jaunimo centro veikla, naujienos bei aktualijos; planuojami renginiai, foto galerija. [Marijampolė]
  [!]
 • Vilniaus arkivyskupija - Oficialus Vilniaus arkivyskupijos tinklalapis
  [!]
 • Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras - Jaunimo centro veikla, informacija apie organizuojamus ar įvykusius renginius bei šventes.
  [!]
 • Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija - žinios apie seminariją, jos istoriją, studijas ir kitą veiklą.
  [!]
 • Visuotinio Vatikano II-ojo Susirinkimo dokumentai - Konstitucijos, dekretai, deklaracijos.
  [!]
 • Šiaulių vyskupija - Informacija apie vyskupiją, vyskupą ir pagalbininkus; kuriją ir institucijas.
  [!]
 • Šv. Kazimiero knygynas - Šv. kazimiero knygyno internetinė svetainė - katalogas. [Kaunas]
  [!]
 • Šv. Pijaus X brolija - Arkivyskupo Marselio Lefevro kunigų brolijos svetainė. Brolijos tikslai, istorija, straipsniai. Leidžiamo žurnalo "Pulkim ant kelių" straipsniai, katalikiškos knygos.
  [!]
 • Šv. Teresėlės relikvijos Lietuvoje - Žinios apie relikvijas ir jų garbinimą Lietuvoje 2007 05 18 – 07 01.
  [!]
Pasisiūlykite redaguoti šią kategoriją
[Ixthus_Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Naudojimosi sąlygos
Aplankykite mūsų broliškas svetaines  Mozilla Europoje | MusicMoz | Vikipedija

Paskutinis atnaujinimas: vasario 5, 2016 at 6:35:04 UTC - redaguoti