kategorijos 4

Ateitininkų federacija
Ateitininkų federacijos svetainėje detali informacija apie organizaciją, jos veiklą. Kontaktiniai duomenys pagal vietoves.
Aš Tikiu
Šv. Jonų bažnyčioje susirenkančios studentų bendruomenės svetainė. Bendruomenės tikslai, siekiai, savanorystė, pamaldos su Taizé giesmėmis. [Vilnius]
Gavėnia mieste
Svetainė, kur gavėnios laikotarpiu, rasite kasdienes trumpas meditacijas. Jas galima prenumeruoti. Yra ir audio formatu. Galima paskelbti asmenines maldų intencijas.
Giesmės
Pačios įvairiausios giesmės pasirinktinai pagal tematiką, autorių. Paieška giesmių su akordais, MP3 formatu, su natomis, žodžiai su akordais.
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Neformalaus katalikiško suaugusiųjų švietimo institucija, kuri savo veiklą grindžia krikščioniškomis vertybėmis ir Šv. Ignaco dvasingumu, tarnaujant darnios ir brandžios asmenybės ugdymuisi. Šventojo Rašto kursas internete.
Jaunimo dienos
Oficiali svetainė apie Jaunimo dienas, kurias organizuoja Katalikų Bažnyčia tikinčiam jaunimui. Žinios apie pasaulio jaunimo dienas ir jaunimo dienas Lietuvoje.
Jono Pauliaus II piligrimų centras
Svetainėje rasite informaciją apie piligrimines keliones Lietuvoje ir užsienyje, renginių organizavimą. [Kaunas]
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
Svetainėje 14 garsiausių ir su popiežiumi Jonu Pauliumi II susijusių šventovių. Gausu informacijos apie piligrimystę, jos prasmę; pateikiama maldos bei giesmės.
Katalikiškas Portalas
Naujienos, straipsniai, audio įrašai, nuotraukos, diskusijos. (Reikalinga registracija)
Kataliko balsas
Supažindina su katalikiškos akademijos tikslais bei veikla.
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje
Informacija apie Lietuvos katalikų bažnyčią ir Lietuvos vyskupų konferenciją, naujienos, tekstai, renginiai, forumai.
Katalikų katekizmo svetainė
Katalikų bažnyčios katekizmo išsamus turinys ir tekstas.
Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
Pažintis su asociacijos veikla, tikslais, renginių anonsai.
Kryžių Kalnas
Kryžių Kalno istorija, pamaldumas - giesmės, maldos. Informacija atvykstantiems, fotogalerija, virtuali piligrimystė. [Šiaulių r.]
Lietuvių katalikų mokslo akademija
Lietuvių katalikų mokslo akademija, kontaktai, projektai, akademikai, struktūra, institutai, leidiniai.
Lietuvių katalikų religinė šalpa
Svetainėje informuojama apie katalikišką ugdymą, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir išeivijoje. Informacija kaip gauti paramą.
Lietuvos katechetikos centras
Svetainė apie katechetikos centrą, kuris yra pagrindinė Lietuvos Katalikų Bažnyčios institucija, koordinuojanti katechezę, katalikišką religinį ugdymą ir švietimą Lietuvoje.
Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas
Žinios apie veiklą, vietines brolijas.
Lietuvos Vienuolynai
Multimedia knyga apie vienuolynus Lietuvoje.
Lietuvos vyskupų konferencija
Plačiai skelbiama informacija apie Konferenciją, narius, organus, pavaldžias struktūras, yra archyvas.
Lietuvos šeimos centras
Pagal katalikiškos moralės principus siekia ugdyti ir palaikyti šeimas. Informacija jaunimui, sužadėtiniams ir sutuoktiniams. Plačiai skelbiama informaciją apie katalikišką šeimą. Yra straipsnių, garso ir vaizdo įrašai.
Lietuvos šventumo garsas
Svetainė skirta supažindinti su Lietuvos ir pasaulio šventaisiais, palaimintaisiais ir Dievo tarnais.
Liturginiai rūbai
Liturginių rūbų parduotuvė
Nacionalinė egzorcistų asociacija
Svetainėje pateikiama informacija apie egzorcizmą ir egzorcistus Lietuvoje. Daug teologinės informacijos, dvasino tobulėjimo pamokymų.
Opus Dei
Opus Dei yra Katalikų Bažnyčios asmeninė prelatūra, kuri skatina paprastus krikščionis siekti šventumo darbe ir kasdienybėje. Šioje interneto svetainėje yra žinios, nesenai spaudoje publikuoti straipsniai ir reportažai apie Opus Dei įkvėptas socialines iniciatyvas.
Panevėžio vyskupijos jaunimo centras
Informacija apie centro veiklos tikslus, nuotraukų galerija, aktualijos, talpinamos giesmės, kurias galima atsisiųsti.
Patikimi atsakymai į tikėjimo klausimus
Į lankytojų tikėjimo klausimus atsako kunigai.
Prakartėlė
Religinių prekių elektroninė parduotuvėlė
Pranciškonų gimnazija
Katalikiškos krypties gimnazijos svetaine su informacija apie veiklą, informacija mokiniams, mokytojams. Galimybe peržiūrėtigaleriją.
Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės
Skaitmeninis leidinys su nuorodomis į straipsnius bei virtualią kryžių ir koplytėlių galeriją.
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras
Jaunimo centro veikla, naujienos bei aktualijos; planuojami renginiai, foto galerija. [Marijampolė]
Vilniaus arkivyskupija
Oficialus Vilniaus arkivyskupijos tinklalapis
Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras
Jaunimo centro veikla, informacija apie organizuojamus ar įvykusius renginius bei šventes.
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
žinios apie seminariją, jos istoriją, studijas ir kitą veiklą.
Visuotinio Vatikano II-ojo Susirinkimo dokumentai
Konstitucijos, dekretai, deklaracijos.
Šiaulių vyskupija
Informacija apie vyskupiją, vyskupą ir pagalbininkus; kuriją ir institucijas.
Šv. Kazimiero knygynas
Šv. kazimiero knygyno internetinė svetainė - katalogas. [Kaunas]
Šv. Pijaus X brolija
Arkivyskupo Marselio Lefevro kunigų brolijos svetainė. Brolijos tikslai, istorija, straipsniai. Leidžiamo žurnalo "Pulkim ant kelių" straipsniai, katalikiškos knygos.
Šv. Teresėlės relikvijos Lietuvoje
Žinios apie relikvijas ir jų garbinimą Lietuvoje 2007 05 18 – 07 01.

Ši kategorija kitomis kalbomis: 25

[Ixthus_Mozilla]
Paskutinis atnaujinimas:
lapkričio 14, 2016 at 12:15:19 UTC
Visuomenė
Sportas
All Languages
Menas
Verslas
Kompiuteriai ir Internetas
Žaidimai
Sveikata
Buitis
Žiniasklaida ir naujienos
Laisvalaikis ir kelionės
Žinynai
Regionai
Mokslas ir išsilavinimas
Pirkiniai